Boek werpt ander licht op religieus erfgoed

Boek werpt ander licht op religieus erfgoed

Boek werpt ander licht op religieus erfgoed

Print
Lier - Religieuze gebouwen krijgen de jongste jaren steeds vaker een andere bestemming. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening verzamelde 28 voorbeelden in de uitgave In ander licht.

"Het is inderdaad een voorbeeldenboek waarmee we willen tonen hoe herbestemming van religieus erfgoed vandaag al gebeurt in de praktijk", zegt algemeen directeur Annita Stevens. "We willen aantonen dat, in tegenstelling tot wat wel eens gezegd wordt, een bescherming als monument een gebouw niet onder een glazen stolp plaatst, waarna er niets meer mogelijk is."

"Het eerste deel van het boek is een theoretische inleiding en buigt zich over het sleutelmoment waarin het religieuze erfgoed in Vlaanderen zich vandaag de dag bevindt: nog slechts zeven van alle Belgen woont wekelijks de misviering bij",vertelt coauteur Veerle De Houwer. "Dit staat al lang niet meer in verhouding tot het aantal cultusgebouwen in ons gewest. Natuurlijk heeft een groot deel van dit religieuze patrimonium erfgoedwaarde. Hoe gaan we om met dit spanningsveld?"

Religieus patrimonium

"Een ander hoofdstuk legt uit wat het religieuze patrimonium in Vlaanderen precies is en zegt meer bepaald welke beheerders er op dit moment bij betrokken zijn. Voor mij persoonlijk was dit een heel verhelderend hoofdstuk. Als buitenstaander had ik immers het beeld van de kerk in Vlaanderen als één blok. Ik vond het verwonderlijk om vast te stellen dat dit niet zo is. Zo zijn er bisdommen, kerkraden en driehonderd autonome ordes en congregaties," zegt De Houwer.

Maar de meeste pagina's handelen natuurlijk over de 28 praktijkvoorbeelden. Uit onze regio is er onder meer aandacht voor de Predikherenkerk in Leuven, het cellenbroedersklooster De Noker in Mechelen, Het Sint-Elisabethgasthuis in Aarschot en natuurlijk de jezuïetenkerk in Lier, waar het boek In ander licht vrijdag werd voorgesteld.

In ander licht telt 168 bladzijden en 261 kleurenillustraties. Het kost 35 euro en is te bestellen via deze link.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio