Speekseltest om drugs op te sporen goedgekeurd

De Kamer keurde donderdag unaniem een wet goed waardoor speekseltests kunnen worden gebruikt om drugs bij automobilisten op te sporen. Wat zegt de nieuwe wet? We overlopen de inhoud met initiatiefnemer Jef Van den Bergh (CD&V).

ikerremans

Wat is het probleem?

Volgens de Belgische ‘ROPS-studie’ (“Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen”) uit 2005 rijdt 4% van de automobilisten onder invloed van cannabis, 1% onder invloed van cocaïne en heroïne, 0,8% onder invloed van amfetamines. Bij één op de vijf ongevallen met gewonden vindt men sporen van drugs. De kans op een ongeval verdubbelt na het gebruik van cannabis en ze verdrievoudigt zelfs na het gebruik van opiaten.

Hoe worden drugs in het verkeer momenteel getest?

* Eerst neemt de politie een testbatterij af om de uiterlijke tekenen van beïnvloeding vast te stellen. Daarbij moet je bv. over een lijn lopen of je vinger naar je neus brengen. * Als de politie denkt dat je onder invloed bent, volgt een urinetest. * Als die positief is, komt een dokter voor een bloedproef.

Hoeveel overtredingen stelt men vast?

Men controleert erg weinig, behalve in de Noorderkempen en in de streek rond Ieper. In 2007 deed de federale verkeerspolitie slechts 200 bloedproeven om drugs op te sporen. In totaal stelde men 2.489 inbreuken vast voor rijden onder invloed van drugs.

Waarom speekseltests?

* De huidige procedure is omslachtig, duurt vaak anderhalf uur per persoon en wordt te weinig toegepast. * Speekseltesten zijn betrouwbaarder dan de urinetest, zeker voor het testen van cannabisresten. * Men heeft geen sanitaire wagen meer nodig, omdat niemand meer moet gaan plassen. * Men moet geen artsen meer oproepen. Dat was niet altijd makkelijk. * Frankrijk, Finland, Spanje en Portugal doen het al en in Nederland en Duitsland lopen proefprojecten. We moeten meedoen.

Hoe wordt het?

* De testbatterij wordt vervangen door een eenvoudige checklist. Geen praktische proeven meer, alleen nog controle van de uiterlijke kenmerken (oogpupillen, wartaal bv.) en vragen over drugsgebruik. * Daarna kan de politie een speekseltest afnemen. * Als die positief is, mag je 12 uur lang geen auto meer besturen. * Bovendien laat de politie dan een speekselanalyse uitvoeren door een laboratorium. * Bij een ongeval met gewonden wordt systematisch een speekseltest afgenomen.

Voor welke drugs?

De speekseltest screent op resten van cannabis, amfetamines, heroïne, morfine en cocaïne.

Hoeveel kost hij?

15 euro. Justitie betaalt, maar als je achteraf veroordeeld wordt moet je die som terugbetalen.

Welke straffen?

Als de test positief is of als je hem niet wil laten uitvoeren, kan je een boete krijgen tot 11.000 euro. Bij herhaling binnen de 3 jaar lopen de straffen op tot 2 jaar cel, 27.500 euro boete en vijf jaar geen rijbewijs.

Wanneer treedt de wet in werking?

Ten laatste op 1 oktober 2010.

Wat is de kans op succes?

Volgens onderzoek in Australië rijdt 33% van de drugsgebruikers naar eigen zeggen niet meer als ze drugs hebben genomen, sinds daar de speekseltest werd ingevoerd.

JDW