Nieuw Vlaams Parlement legt de eed af

Print

Nieuw Vlaams Parlement legt de eed af

Vandaag hebben 122 van de 124 nieuwe Vlaamse parlementsleden de eed afgelegd.

Het op 7 juni verkozen Vlaams Parlement is zo geïnstalleerd. Interimvoorzitter Johan Sauwens leidde de procedure in goede banen.

De twee afwezigen waren Yves Leterme en Brigitte Grouwels, zij zullen bij de eerste plenaire bijeenkomst op hun beurt de eed afleggen.

Minuut stilte

Het Vlaams Parlement bracht met een minuut stilte ook hulde aan de onlangs overleden Karel Van Miert.

Nu in het nieuws