Gemeenteraad stemt maandag over plan voor Dungelhoeff

De gemeenteraad zal maandag het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dungelhoeff definitief vaststellen.

cvanrompaey_fr

Dit RUP legt de bestemming en de toekomstige functies voor het hele plangebied vast. Dat bestaat in grotendeels uit de voormalige Dungelhoeffkazerne, de gronden van Lyra en het woonuitbreidingsgebied ten westen van de kazerne. Het heeft een totale oppervlakte van 18,58 hectare. De stad kocht de Dungelhoeffkazerne in 1998 om er onder meer een nieuw openbaar zwembad, de stedelijke administratieve diensten, het OCMW en de politie te herlokaliseren.

"Verspreid over de hele site komen er tussen 380 en 426 nieuwe woonentiteiten, grotendeels onder de vorm van appartementen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor andere functies zoals kantoren en diensten, handel, recreatie, een hotel, een ondergrondse parkeergarage en een park met een geïntegreerd paviljoen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

"De terreinen van Lyra verhuizen naar de Hoge Velden. Op de vrijgekomen gronden wordt een deel van het aantal woonentiteiten gerealiseerd onder de vorm van een globaal woonproject. De Pallieterhal maakt plaats voor een nieuwe ontsluitingsweg naar de Mechelsesteenweg. De hal naast zwembad De Waterperels, waarin momenteel de technische dienst van het OCMW gehuisvest is, vormen we om tot een polyvalente zaal", gaat Van den Bogaert verder.

Wanneer de gemeenteraad het RUP definitief vaststelt, wordt het onmiddellijk daarna ter goedkeuring toegezonden aan de bestendige deputatie van de provincie.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio