Eensgezindheid over De Bunt gebroken

De unanimiteit binnen de gemeenteraad over de overstromingsgebieden in De Bunt is daarmee gebroken. De Actiegroep Droge Voeten tilt daar zwaar aan.

jvandermosten

“Er wordt te veel grond, vooral landbouwgrond, ingenomen. Veiligheid en niet de natuur heeft voorrang, en de invulling van het gebied moet verwevenheid tussen natuur en landbouw toelaten.” Zo vat burgemeester Paul Van de Casteele (CD&V) de bezwaren samen.

De meerderheidspartijen CD&V-Open Vld en oppositiepartij Vlaams Belang steunden het negatief advies voor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Durmevallei’ waartoe De Bunt behoort.

Onhoudingen

Sp.a, Hapropos en Groen! onthielden zich bij de stemming. Volgens Sp.a-woordvoerder Tom Vermeire argumenteert het gemeentelijk advies te weinig de geuite bezwaren. “Er wordt geen echte alternatieve locatie voorgesteld om de inkrimping van het overstromingsgebied te compenseren. Wij bepleiten een grondenbank waarbij ook hobbyboeren aanspraak kunnen maken op ruilgronden.”

Groen! kiest resoluut de kaart natuur. “Veiligheid en natuur kunnen perfect samengaan”, vindt gemeenteraadslid Hilde Vercauteren. “Een rivier die haar natuurlijk karakter terugkrijgt, is een veilige rivier. Ik steun wel de opmerkingen dat onteigeningen degelijk moeten vergoed worden. Ook de aanleg van een gebruiksvriendelijk fietspad op de dijken is een terechte vraag.”

Ontgoocheld

De actiegroep Droge Voeten is ontgoocheld omdat de eensgezindheid binnen de gemeenteraad is gebroken. “Jammer dat dit gebeurt om wat komma’s en punten”, zegt woordvoerder Bart Malfliet. “Het advies van de gemeenteraad volgt voldoende onze standpunten. Wel vinden wij dat er zeker een oplossing moet komen voor de hobbyboeren."

"Sommige raadsleden interpreteren natuur te eng. Dat zijn niet alleen sikken en schorren, maar ook wet- en weilanden. Wij roepen de politieke partijen die zich onthielden bij de stemming op om een eigen bezwaarschrift in te dienen als aanvullingen op het gemeenteraadsadvies. Daar is nog tot 13 augustus tijd voor.”

Bezwaarschriften

Nog tot 13 augustus kunnen bezwaren ingediend worden tegen het ontwerp van het gewestelijk RUP ’Durmevallei’.

Zowel de actiegroep Droge Voeten als de Landelijke Gilden en de Polders werken aan een bezwaarschrift. Ze roepen leden en sympathisanten op om ook individuele bezwaarschriften in te dienen.

Wim ONSELAERE

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio