Lezersvraag: valt mijn S.O. Dominus ter nog te redden?

Ik heb via Centea S.O. Dominus ter gekocht. Ik dacht dat dit een product van de bank was. Nu blijkt dat het iets is van Kaupthing IJsland. Ik heb dat nooit gewild en voel me misleid. Wat kan ik daartegen doen?

jvangeyte

U schreef in op een spaarverzekering. Het ging om een product dat via een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij (een onderdeel van Swiss Life) werd belegd en waarvan de garantie op de terugbetaling werd gegeven door de IJslandse bank Kaupthing. Het product werd in ons land door grootmakelaar Kobelco aangeboden aan zelfstandige verzekeringsmakelaars (onder wie uw Centea-agent), die het op hun beurt aan hun klanten voorstelden.

De spaarverzekering ging van start in 2006 en loopt tot 2016. Het eerste jaar gaf ze een rente van 7,90%. Het tweede jaar wordt dat de rente van het eerste jaar + 2,10% - de euribor op 6 maanden. In concreto kwam dat neer op 5,41%. Het derde jaar werd dat de rente van het tweede jaar + 2,35% - de euribor op 6 maanden....enzovoort. De euribor is het tarief dat banken elkaar rekenen voor leningen op zes maanden in euro.

Kapitaalgarantie door Kaupthing

Op de eindvervaldag wordt de terugbetaling van het kapitaal gegarandeerd door de IJslandse bank Kaupthing. Let wel: niet het Luxemburgse filiaal waarover in ons land veel te doen was, maar door het moederhuis. Deze bank had ook het recht om de einddatum van het contract niet af te wachten en de spaarverzekering elk jaar terug te betalen. Kaupthing werd intussen een van de belangrijkste slachtoffers van de kredietcrisis. De bank werd noodgedwongen overgenomen door de IJslandse staat. Die splitste de instelling. Ze nam alleen de goede onderdelen en de bancaire relaties met de eigen inwoners over. De andere verbintenissen, waaronder die met buitenlandse partijen, bleven in het oude Kaupthing. Dat maakt dat uw belegging ook in dit laatste deel zit. Tegen dit soort constructie is al protest aangetekend, maar het is niet duidelijk tot wat dit kan leiden.

Zelfstandige agent

Om te weten hoe uw belegging afloopt, zit er niets anders op dan af te wachten. U kocht het product bij een Centea-agent. Bankagenten mogen slechts voor 1 maatschappij werken. In dit geval Centea. Maar hun verzekeringsproducten mogen ze betrekken bij meerdere partijen. Uw zelfstandige agent koos via Kobelco voor Swiss Life in Luxemburg. Als er niets op Centea-papier staat, kan u Centea dus zelf weinig maken.

Ombudsdienst

U kan niettemin proberen om de zaak voor te leggen aan de klantendiensten van de betrokken maatschappijen. Krijgt u daar geen genoegdoening, dan kan u proberen verhaal te halen bijd e ombudsdienst van de financiële sector. Voor de banken is dat Françoise Sweerts, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Tel. 02-545 77 70. En voor de verzekeringen: Josette Van Elderen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02-547 58 71. Let wel: het zal niet makkelijk zijn om hen te overtuigen. Vergeet niet dat u getekend heeft om uw belegging te krijgen. Die handtekening kan u niet loochenen. Als u de intenties dat u meende te handelen met Centea rechtstreeks niet kan hard maken, zal u wellicht nul op het rekwest krijgen.