ACV voegt textiel en metaal samen

De christelijke vakbond ACV voegt zijn vakcentrales voor textiel en metaal samen. De nieuwe organisatie gaat bijna 240.000 leden en 11.000 militanten tellen.

jvangeyte

Twee jaar geleden werd de intentie goedgekeurd om het fusieproces op te starten. Nu hebben beide deeltakken ook formeel groen licht gegeven voor de operatie.

Op 10 december 2009 worden de opheffingscongressen van ACV-Metaal en ACV-CSC Textura georganiseerd en op 11 en 12 december 2009 is het oprichtingscongres van de nieuwe organisatie gepland.

JVG