Vanackere blijft federaal minister, Leterme moet wachten op comeback

Steven Vanackere (CD&V) maakt dan toch geen overstap naar de Vlaamse of Brusselse regering. Daardoor zal Yves Leterme nog even geduld moeten uitoefenen om opnieuw zijn opwachting te kunnen maken op het nationale bestuursniveau.

jrosquin

Vanackere was verkozen op de CD&V-lijst voor de Brusselse regering en was aanvankelijk van plan om zijn zetel op te nemen. Afgelopen week legde hij echter niet de eed af in het parlement, omdat hij daarvoor eerst ontslagen moest worden in het federaal parlement.

Bruggenbouwer

Dat zal uiteindelijk niet gebeuren, want op uitdrukkelijk verzoek van voorzitster Marianne Thyssen en premier en partijgenoot Herman Van Rompuy blijft hij gewoon aan als minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.

"De federale regering staat in de komende twee jaar voor zware en belangrijke opdrachten. Er is nood aan een stabiele regering", motiveert voorzitster Thyssen. Thyssen benadrukt dat Vanackere wordt erkend als een bruggenbouwer tussen de Franstaligen en Vlamingen.

Leterme moet echter niet wanhopen, want hij kan wel in de regering belanden als Karel De Gucht (Open Vld) overstapt naar de Europese Commissie.

MEER OVER Steven Vanackere