Fortis moet Nederland 362,5 miljoen betalen

Het beursgenoteerde Fortis moet 362,5 miljoen euro betalen aan het afgescheurde Fortis Nederland. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam beslist. Fortis gaat in beroep.

jvangeyte

Alles draait om Fortis Capital Company. Dat is een financieringsmaatschappij die om fiscale redenen door Fortis Bank Nederland in Jersey werd opgericht. In 1999 gaf ze bevoorrechte aandelen uit. De opbrengst diende om de financiële buffer bij Fortis Bank te versterken.

In de uitgifteprospectus van de preferente aandelen staat dat Fortis Bank Nederland de titels kon terugkopen op 29 juni 2009. Dat gebeurt niet, omdat de instelling - die in oktober vorig jaar uit het grote Fortis-geheel werd losgemaakt - dit geld wil houden.

Compensatie

In 1999 werd de afspraak gemaakt dat de houders van de preferente aandelen in dat geval de mogelijkheid krijgen om hun titels om te zetten in aandelen van Fortis zelf. Maar die ziet dat niet zitten. Dit zou immers leiden tot een verwatering van de aandelen. Als er meer aandelen van Fortis in omloop komen, moeten toekomstige winsten ook over meer effecten worden gespreid.

Fortis wilde de zaak daarom in contanten regelen. Ook deze mogelijkheid was opgenomen in de uitgifteregeling van de preferente aandelen. Maar in dat geval moet Fortis - volgens diezelfde afspraken - gelijktijdig worden gecompenseerd in nieuwe aandelen van Fortis Bank Nederland. Maar dat zou natuurlijk inhouden dat Fortis opnieuw aandeelhouder wordt van de Nederlandse bank, terwijl ze die eind vorig jaar net heeft afgestoten. Fortis is daarom bereid een andere compensatieregeling te aanvaarden, maar de Nederlanders weigeren.

Ten gronde

Een Amsterdamse rechter heeft nu beslist dat Fortis toch moet betalen. Volgens Fortis laat de rechtbank in haar vonnis echter doorklinken dat er op zich goede gronden zijn voor compensatie. Hierover kan echter niet worden beslist in een kort geding. En dus moet Fortis een zaak ten gronde starte.

Voorzichtigheidshalve heeft Fortis evenwel beslist om de betaling op te nemen in haar boekhouding van het eerste halfjaar 2009.

JVG