Wagen Reuzenstoet krijgt extra geld

Borgerhout - De begroting voor 2009 is op de districtsraad goedgekeurd. Belangrijke wijzigingen zijn dat de begrotingspost voor het onderhoud van voetpaden en wegen is opgetrokken van 185.000 euro naar 267.700 euro.

De voetpaden in de Bloemstraat, Drossaardstraat, Gitschotellei, Oudstrijdersstraat, Valkenputstraat, Vandenpeereboomstraat en de Wilrijkstraat worden onder handen genomen. Daarnaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor de restauratie van de praalwagen en de reuzen, in het kader van de 300ste verjaardag van de Reuzenstoet.

Ook de post voor openbare verlichting wordt verhoogd. Zo zal de verlichting rond de Sint-Janskerk aangepakt worden. 95.000 euro gaat naar sportmateriaal en -uitrusting, voor de speelpleinen is er 200.000 euro.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio