Dossier Oosterweel

Referendum over Oosterweel krijgt wellicht broertje

In Zwijndrecht zijn 160 à 170 bezwaren tegen de Oosterweel geteld. "Wellicht komt ook hier een referendum," denkt burgemeester Willy Minnebo.

Ook in Zwijndrecht wordt het openbaar onderzoek voor de Oosterweelverbinding afgesloten. “De jongste dagen zijn er veel bezwaarschriften binnengekomen”, zegt burgemeester Willy Minnebo (Groen!). “De teller stond dinsdagavond op ruim 160. We gaan al die bezwaren nu evalueren, en daarna moet het college een advies geven aan de Vlaamse overheid.”

Het gemeentebestuur is niet van plan om zich uit te spreken over de Lange Wapper. Minnebo: “Het viaduct komt integraal op de rechteroever. Het tracé van de Oosterweel loopt maximaal drie kilometer over ons grondgebied. En onze grote bezwaren zijn in de loop van de jaren uit het plan geschrapt. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat wel uit naar het tunneltracé van de actiegroep stRaten-generaal.”

Komt er in Zwijndrecht ook een referendum over de Oosterweel? “Daarvoor moeten drieduizend handtekeningen van 16-plussers worden verzameld”, zegt Minnebo. “Ik denk wel dat het de actievoerders gaat lukken. En als het er 2.900 zouden zijn, kan het gemeentebestuur altijd nog zelf het initiatief nemen voor een volksraadpleging.”

“Maar ik vraag me wel af of het ook zal lukken om op 18 oktober tussen 8 en 13u drieduizend kiezers op te trommelen voor een volksraadpleging die niet verplicht is. Dat is toch een vijfde van onze kiesgerechtigde bevolking. En zoveel kiezers moeten er komen, want anders mogen we wettelijk de stemmen zelfs niet beginnen te tellen”, besluit Minnebo.

LM

Meer over Oosterweel en overkapping Ring