Tienduizend klachten tegen Lange Wapper

Ademloos, een van de actiegroepen tegen het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding, deponeerde gisteren 7.756 bezwaarschriften in het Antwerpse stadhuis. In totaal moet de Vlaamse overheid meer dan tienduizend bezwaren lezen.

jrosquin

Het is geen record, want tegen het tracé van de E19 waren er destijds meer dan vijftienduizend klachten. Maar tienduizend is wel véél. “Weerbaar Antwerpen is opgestaan”, zegt Ademloosvoorzitter Wim van Hees.

Naast de 7.756 bezwaarschriften van Ademloos kwamen bij de stedelijke Dienst Vergunningen nog tweeduizend andere bezwaren binnen. De bewonersgroep van de Ten Eekhovelei in Deurne leverde er ook nog eens achthonderd. Daarmee staat de teller aan het eind van het openbaar onderzoek boven de tienduizend.

Wat staat er in de bezwaren?

Dat varieert: van ondertekende modeldocumenten via ui tge - werkte analyses van ingenieurs tot handgeschreven, persoonlijke klachten van bezorgde Antwerpenaren. Het meest spectaculair is het bezwaarschrift van de actiegroep stRatengeneraal, dat 93 bladzijden en vijf bijlagen omvat. stRaten-generaal vindt het niet serieus dat de bevolking slechts dertig dagen kreeg om een dossier in te kijken dat 7.000 bladzijden, 450 bouwplannen en 14 werfzones behelst.

Ademloos-voorzitter Wim van Hees: “Wij beschikken over een intern document van BAM uit 2007, waarin aan de gemeentebesturen van Antwerpen en Zwijndrecht werd geadviseerd om de infosessies voor de bevolking pas in de tweede helft van het openbaar onderzoek te organiseren. “Zo wordt vermeden dat er achteraf te gericht zal worden gezocht in de dossiers”, aldus het document. En nog: “Er moet vermeden worden dat er debatten op gang komen.”

Wie moet de klachten lezen?

“Wij zijn in dit geval de postbus van de Vlaamse overheid”, zegt Jan Verhaert, kabinetsadviseur van het Antwerpse stadsbestuur. “Het college heeft 120 dagen om een procesverbaal met een advies naar Brussel te sturen. Daarna moet de Vlaamse administratie van alle bezwaarschriften afzonderlijk beoordelen of ze ontvankelijk en gegrond zijn. Ondertussen kan de stad de bijkomende studie naar het tunneltracé van het bureau Arup/Sum bekijken en een draagvlak creëren voor de volksraadpleging op 18 oktober.”

Hoever staat het referendum?

“Wij hebben inmiddels 65.000 handtekeningen en dat is ruim voldoende”, zegt Wim van Hees. “We wachten nu eerst op de studie van Arup/Sum, want het is nog niet duidelijk of die kiest voor het tracé van stRaten-generaal of voor de eigen tunnel van Linkeroever tot in Ekeren. We kunnen dus nog geen definitieve vraagstelling voor het referendum bepalen. Als het om een of andere reden ineens snel moet gaan, dan kunnen wij binnen de twee dagen onze handtekeningen leveren. Maar voorlopig blijven we nog wat extra handtekeningen verzamelen.”

Lex Moolenaar

www.gva.be/oosterweel

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio