Aleris: "Alles meenemen a.u.b."

Aleris: Alles meenemen a.u.b.

Aleris: "Alles meenemen a.u.b."

Print
Bij het aluminiumbedrijf Aleris in Duffel moeten de arbeiders en bedienden ten laatste donderdag 25 juni al hun persoonlijke bezittingen mee naar huis nemen. Op 26 juni moeten ze dan komen kijken of ze nog werk hebben. Is dat het geval, dan mogen ze maandag hun spullen terug meebrengen. De anderen mogen de firma niet meer in.

Bij Aleris worden 510 banen geschrapt. 310 arbeiders en 200 bedienden worden verzocht om op te krassen. Dat is minder dan eerst gevraagd door de directie. Zij ging uit van 770.

De bekendmaking van wie moet gaan, gebeurt groepsgewijs. Alle werknemers moeten zich hiervoor vrijdag tussen 9u en 16u aanbieden op het bedrijf. Tussen 9 en 10 mogen de arbeiders en bedienden komen die normaal van het busvervoer gebruik maken. De andere arbeiders en bedienden van wie de familienaam begint met A of B worden van 10.00u tot 10.30u verwacht, die met een C-naam van 10.30u tot 10.45u...enzovoort. De namen zullen in die groepen worden afgeroepen in alfabetische volgorde.

Ieder personeelslid krijgt bij de naamafroeping een brief toegestopt. Daarin staat of ze met brugpensioen kunnen, of ze worden ontslagen of dat ze toch aan de slag mogen blijven.

Containers

Om alles ordentelijk te laten verlopen, moeten de werknemers wel hun persoonlijke spullen al op voorhand meenemen naar huis. Medewerkers die beschikken over werkkledij, moeten daarbij één set in hun kastje achterlaten. De andere werkkledij dient in de containers, bestemd voor de vuile was, gedeponeerd te worden. Er zullen extra containers geplaatst worden.

Persoonlijke veiligheidsschoenen, persoonlijke veiligheidsbril en otoplastieken kunnen wel meegenomen worden naar huis. Werknemers die niet ontslagen zullen worden, brengen deze op hun eerste werkdag na de ontslagdag terug mee zodat ze deze kunnen gebruiken.

Licht uit

De personeelsdienst heeft zijn werk trouwens grondig gedaan. De verlofplanning van juni en de gepresteerde overuren moeten zo snel mogelijk worden binnengeleverd, evenals de onkostennota's. En wie een laptop van het bedrijf heeft, ziet het licht op donderdag 25 juni om 18u worden gedoofd.

Vrijdag - de dag van de bekendmaking van de ontslagen - wordt niet gewerkt. De arbeiders, bedienden en directieleden krijgen voor deze dag wel loon. Ook onderaannemers moeten die dag niet komen. En geplande buitenlandse dienstreizen worden afgelast.

Afscheid

Maar wie wil, kan vrijdag wel afscheid nemen van zijn of haar collega's. Hiervoor wordt de refter van de bedienden opengesteld. De rest van het bedrijf blijft dicht.

JVG