Senaatscommissie stemt dinsdag over hervorming assisen

Volgende week dinsdag wil de Senaatscommissie Justitie stemmen over de hervorming van het assisenhof. Woensdag startte het debat over het nieuwe voorstel van de meerderheid in opperste verwarring, omdat de nieuwe teksten te laat ter beschikking waren en velen ze nog niet hadden gelezen.

wverhaert

Er bleven nog heel wat pijnpunten. Dat werd woensdag wel duidelijk. Zo is er een aparte regeling voor terroristen: zij krijgen een “assisenhof zonder jury”, tenminste als geen gezworenen worden gevonden. Hierover rezen vragen.

Het meerderheidsvoorstel wil bovendien de georganiseerde misdaad buiten assisen houden, om de juryleden niet bloot te stellen aan bedreigingen en al te complexe dossiers. Hoe dat zal kunnen is niet duidelijk. Moorden zullen nog altijd naar assisen moeten en de maffia pleegt nu eenmaal moorden. Een proces zoals dat van Habran zal dus ook na deze wet naar assisen moeten. Vele senatoren wilden terzake enige opheldering.

Grondwet

Discussie was er ook over de automatische onzetting uit de rechten van assisenklanten, want die is mogelijk onwettig. En dan moet ook nog de grondwet worden herzien om het mogelijk te maken dat de correctionele rechtbanken misdaden behandelen. Daar is al een wetsvoorstel voor ingediend, maar het is nog niet besproken.

Er is nog veel werk aan de winkel tegen volgende week dinsdag en het is zeer de vraag of men het debat rond zal krijgen. En alsof het nog niet genoeg is, wil de Senaatscommissie Justitie dan volgende week woensdag de bijzonder complexe wet op de bijzondere methoden van de inlichtingendiensten stemmen.

JDW