Park van zusters verhit gemeenteraad

Schilde - Guido Wuyts (Vlaams Belang) vroeg het schepencollege op de gemeenteraad waarom het gemeentebestuur het volledige park naast het gemeentehuis destijds niet had gekocht, maar enkel het achterste deel.

In de hevige discussie die daarop volgde, dreigde de burgemeester met ontslag. In februari ’06 ging de gemeenteraad akkoord om het achterliggende deel van het park aan de Brasschaatsebaan te kopen.

Over deze aankoop onderhandelden de toenmalige eigenaars, de zusters van ’s-Gravenwezel, enkel met burgemeester Yolande Avontroodt (Open Vld) en de gemeentesecretaris. Het voorste deel werd verkocht aan projectontwikkelaar Costermans, die er nu ondanks protest van de omwonenden een appartementsblok wil realiseren.

“Het voorste deel van het park aan de Rijsblokstraat en de Brasschaatsebaan werd nooit door de zusters van ’s-Gravenwezel aan het gemeentebestuur te koop aangeboden. Nog vóór de onderhandelingen die het gemeentebestuur met de zusters voerde, was het verkocht aan een projectontwikkelaar.” Dat stelde burgemeester Yolande Avontroodt (Open Vld) tijdens de gemeenteraad op maandag.

Eerste schepen Steven Dietvorst (CD&V) toonde duidelijk zijn ongenoegen over de gang van zaken. “Wij betreuren dat onze fractie niet bij de onderhandelingen aanwezig was.”

“De zusters hebben de regels gesteld en het college, waar ook u zitting in heeft, ging akkoord. Ik kan hier naar eer en geweten stellen dat het voorste deel nooit aan de gemeente is aangeboden, het was al verkocht”, zei de burgemeester.

“We mogen blij zijn dat we het achterliggende parkgebied hebben kunnen aankopen en veilig stellen. Als jullie niet tevreden zijn met deze uitleg, beschouw ik dat als een motie van wantrouwen en bied ik mijn ontslag aan.”

Ook Guido Wuyts (Vlaams Belang) was niet tevreden: ”U hebt hier een fout gemaakt. Openbaar bestuur gaat voor de wensen van de zusters. Zelfs als we het parkje dan hadden verloren.”

WIJU

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio