"Ropstraat moet landelijk karakter behouden"

Ropstraat moet landelijk karakter behouden

"Ropstraat moet landelijk karakter behouden"

Beveren-Waas - Het nieuwe plan houdt rekening met bezwaren die bewoners uitten over het eerder voorgestelde plan. De uitbreiding van de basisschool krijgt voorrang op de andere werkzaamheden.

Het is niet het eerste ontwerp voor de Ropstraat dat op tafel ligt. In 2007 stuitte een eerste voorstel op groot protest van de bewoners, omdat er te veel grond zou moeten worden onteigend. Het nieuwe plan houdt rekening met deze bezwaren. “De breedte van de weg werd zo minimaal mogelijk gehouden”, legde Alain Koppen van studiebureau Irtas uit. In het vorige plan was de rooilijn 12 meter breed, nu is dat nog 10,75 meter.

De kleinere breedte heeft wel tot gevolg dat er geen fietspad over de gehele Ropstraat wordt voorzien. Er wordt wel extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de school per fiets of te voet. De bedoeling is aan fietsers een alternatief te bieden voor de drukke Willem Van Doornyckstraat.

Uitbreiding basisschool

Zo komt er vanaf leefschool De Wollewei in de Zandstraat een stuk fiets- en wandelpad tot aan de ingang van de school in de Ropstraat. Ook aan de parking van de school zullen ouders met hun kinderen volledig vrij van het autoverkeer kunnen wandelen en fietsen.

Naast de verbreding van de Ropstraat is er een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool gepland met een nieuwe parking, een kleuterschool en de voorziening van veel bijkomende woonruimte. “Het is niet de bedoeling om in de Ropstraat appartementen te bouwen, maar wel het open karakter te behouden”, zegt Koen Slabbaert van studiebureau Soresma.

“De woningen mogen maximaal met vier aansluiten. Het interne gedeelte wordt een groene ruimte met voet- en fietswegen, kleine sportfaciliteiten en plaats voor de jeugdbeweging.” Er is bewust gekozen om in de straat geen eenrichtingsverkeer in te voeren. “Dat resulteert vaak in een toename van de snelheid”, aldus schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Wij willen het landelijk karakter van de Ropstraat behouden.”

Onteigeningen

Het zal wel nog een tijdje duren voor de plannen worden uitgevoerd. “In het snelste geval kunnen wij binnen 2,5 jaar aan de heraanleg beginnen”, zegt Van Roeyen. Met de uitbreiding van de school moeten we zo lang niet wachten. “Die is prioritair”, vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Deckers (CD&V).

Er zal nog wel onteigend worden, maar in beperkte mate. Heikel punt is de voetweg die de Ropstraat met de Willem Van Doornyckstraat verbindt. Die wordt verbreed zodat twee fietsers elkaar kunnen kruisen. Buurtbewoner Eddy De Swert is daar allerminst mee opgezet. Hij zou veel te lijden krijgen door de onteigening.

“Zorgen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de bewoners: die methode bestaat niet”, zucht hij. Het gemeentebestuur is zich daarvan bewust. “Maar wij moeten een afweging maken van het algemeen belang tegen het private belang”, aldus schepen Van Roeyen.

Ilse PRINSEN

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio