Nieuwe verkavelingen in Beveren en Melsele

Beveren-Waas - Goed nieuws voor Beverenaars met een baksteen in de maag: Als de gemeenteraad dinsdag de wegtracés goedkeurt, wordt de baan vrijgemaakt voor drie nieuwe verkavelingen.

De familie De Ryck wil enkele percelen tussen de Spoorweglaan en de Grote Baan in Melsele verkavelen. Er komen drieëndertig eengezinswoningen en vijf blokken van telkens negen appartementen. De nieuwe verkaveling krijgt een hoofdontsluiting op de Spoorweglaan en twee insteekwegen haaks op die hoofdontsluiting.

Ook de helft van het binnengebied tussen de Ijzerstraat en de Kerkenhoek in Melsele wordt verkaveld. Daar is plaats voor twaalf eengezinswoningen die een toegangsweg krijgen die haaks staat op de Ijzerstraat.

Kasteeldreef

Tot slot zal ook het binnengebied tussen de Kasteeldreef en de Kallobaan in Beveren verkaveld worden. In het ontwerp werden twaalf kavels voor eengezinswoningen en één kavel voor de bouw van een garage palend aan een bestaande woning opgenomen.

Tijdens de bekendmaking van de twee laatst vermelde verkavelingsaanvragen, liepen meerdere bezwaarschriften binnen. Indien de gemeenteraad de wegtracés goedkeurt, zullen die aanvragen voor advies doorgestuurd worden naar de Administratie Ruimtelijke Ordening Vlaanderen (Arov).

STTI

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio