Koen Helsen (Open Vld) wil onderhandelen voor vzw Rooiveld

Herentals - Morgen stemt de provincieraad over een permanent crossterrein aan het Rooiveld. Gedeputeerde Koen Helsen heeft zijn uiterste best gedaan om, lang voor de stemming, zijn plan tot een ’fait accompli’ te maken.

Aan gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Sport Koen Helsen zal het niet liggen: de gedeputeerde heeft er werkelijk álles aan gedaan opdat het Rooiveld een permanent parcours voor lawaaisporten zou krijgen.

Getuige daarvan een stel merkwaardige huisbezoeken bij landbouwer Walter erreydt, die in 2008 vanwege Koen Helsen herhaaldelijk het dringende verzoek kreeg om vier hectaren landbouwgrond te verkopen aan de vzw Rooiveld. Of om “te participeren in het project zelf.”

"Onder druk gezet"

“Tijdens al die bezoeken en telefoons werd ons duidelijk gemaakt dat we zouden worden onteigend als we onze grond niet wensten te verkopen of te ruilen voor een ander perceel”, zeggen Walter Verreydt en zijn echtgenote, “we voelden ons flink onder druk gezet.”

De inhoud van de verschillende brieven die vanuit het provinciebestuur “namens de bestendige deputatie” naar de familie Verreydt zijn gestuurd, is merkwaardig omdat gedeputeerde Koen Helsen nooit vermeldt dat de provincie de gronden wil verwerven, maar wel de vzw Rooiveld.

“De vzw Rooiveld is nog steeds bereid om uw 4 hectaren grond op Rooiveld aan te kopen tegen een realistische prijs. Indien u wenst in te gaan op dit voorstel gelieve dan contact op te nemen met de provinciale sportdienst en dit ten laatste op woensdag 1 oktober om 12 uur.”

Dat staat te lezen in een brief van 29 september 2008. Getekend, Koen Helsen en Tom Van Loock, directeur provinciale sportdienst. Ook in andere brieven herhaalt Helsen het aanbod van de vzw Rooiveld en wijst op nakende onteigeningen.

Schemerzone

“Helsen waagt zich ver in de schemerzone”, meent een stedenbouw- De bepleiters van een crossterrein op het Rooiveld, kennen meer tegenstanders dan verwacht. FOtO Hilde Van Geirt kundige, die vertrouwd is met ruimtelijke uitvoeringsplannen en de daaraan gekoppelde onteigeningsplannen voor openbaar nut. “Het gebeurt wel meer dat openbare besturen en intercommunales vooraf gaan onderhandelen over gronden die ze nodig hebben om hun plannen te realiseren.

Beter de verkoop realiseren in der minne, dan later te moeten onteigenen, is de redenering. Maar dan is het wel degelijk het openbaar bestuur of de intercommunale die aankoopt, om de verworven gronden dan later eventueel weer verder te verkopen of te verhuren.”

“Ik sprak namens provincie”

“Wij spraken namens de provincie”, verdedigt Koen Helsen zijn aanpak. “Het crossterrein ligt als een banaan rond de gronden van Walter Verreydt, dus is het logisch dat we die wilden verwerven via een minnelijke aankoop. Ik heb met de vzw Rooiveld zelf niets te maken. Ik weet niet meer hoe ik dat juist formuleerde, maar ik sprak namens de provincie.”

Bezoeken

05/02/08: Koen Helsen en Tom Van Loock komen een eerste maal vragen om te verkopen aan vzw Rooiveld. Aanbod: 30.000 euro per hectare.

07/03/08: onderhoud op het provinciebestuur.

12/03/08: Tom Van Loock belt. De prijs stijgt tot 40.000 euro per hectare.

24/09/08: Tom Van Loock belt over grondruil.

14/10/08: Aangetekend schrijven van de provincie dat men zal overgaan tot onteigening van het hele perceel.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio