Assisenzaken duren nog drie of vijf dagen

Assisenzaken duren nog drie of vijf dagen

Assisenzaken duren nog drie of vijf dagen

Print
Er komen minder assisenzaken en ze zullen korter duren, nog slechts drie dagen als de beschuldigde bekent. De georganiseerde misdaad verdwijnt uit assisen.

Dat staat in het voorstel van de regering om het assisenhof te hervormen. De meerderheid bereikte daarover gisterenmiddag een akkoord, op enkele kleine puntjes na.

Het akkoord wordt vandaag in de Senaat voorgesteld en het is de bedoeling dat die er nog voor de grote vakantie over stemt.

28-65 jaar

Het assisenhof zal bestaan uit 12 juryleden tussen 28 en 65 jaar (nu: 12 juryleden tussen 30 en 60 jaar).

Eén rechter

In de toekomst is er in principe nog één voorzitter-beroepsrechter (nu: drie beroepsrechters, één voorzitter en twee bijzitters).

Jury

De jury wordt twee werkdagen van tevoren samengesteld en krijgt een informatiesessie over de werking van het hof. De jury blijft alleen beraadslagen over de schuld.

Verdict

Het verdict van de jury (schuldig- onschuldig) wordt in een gesloten envelop gestopt en die wordt aan de griffier afgegeven.

Motivering

Voor de motivering (sinds 13 januari verplicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) komt ook een oplossing: jury en beroepsrechter trekken zich meteen na het verdict samen terug. Na dit beraad wordt een envelop geopend in het bijzijn van de beschuldigde en wordt ook de motivering voorgelezen.

Geen beroep

Er komt in de toekomst geen hoger beroep tegen een assisenarrest, maar het Hof van Cassatie moet wel de motivering van de veroordeling/ vrijspraak beoordelen.

Minder bevoegdheden

Het assisenhof wordt voor heel wat minder zaken bevoegd. Alle zaken die nu al kunnen worden doorverwezen naar de correctionele rechter, zullen daar automatisch naartoe gaan. Een aantal zaken dat nu nog níét naar de correctionele rechter kan omdat er straffen boven de twintig jaar op staan, zal in de toekomst wél naar de correctionele rechter kunnen als er verzachtende omstandigheden zijn. Dat zal zeker kunnen voor alle dossiers van de georganiseerde misdaad. De correctionele rechter zal straffen tot 20 jaar kunnen opleggen.

‘Ontvette’ procedure

De procedure wordt ‘ontvet’. Er komt een voorafgaande zitting van het hof zonder jury over de procedurekwesties en over de lijst met getuigen die worden gehoord. De beschuldigde zal daar moeten zeggen of hij de feiten bekent of ontkent. Als hij bekent, zal de assisenzaak in principe nog maximum drie dagen duren, anders worden dat er maximum vijf. Getuigen zullen gezamenlijk gehoord kunnen worden en over de feiten zelf zal nog één getuige, naast de onderzoeksrechter, een syntheseverslag uitbrengen. Ook over de moraliteit zal nog één persoon getuigen.

Er waren gisteren nog problemen rond de verhouding man-vrouw in de jury en rond enkele details. Maar die zouden vandaag opgelost zijn.

JDW

Meer informatie over de hervorming van het assisenhof vindt u hier, de expertenpagina van John De Wit..

Nu in het nieuws