"Open Vld blijft haar verantwoordelijkheid opnemen"

Open Vld blijft haar verantwoordelijkheid opnemen

"Open Vld blijft haar verantwoordelijkheid opnemen"

Print
Na de keuze van de Vlaamse formateur Kris Peeters om een nieuwe Vlaamse regering te vormen zonder Open Vld, bevestigen de liberalen dat de partij haar verantwoordelijkheid zal blijven opnemen in de federale regering. "De uitdagingen zijn immers heel groot: de zware financiële en economische crisis en de ontsporende overheidsfinanciën."

"Open Vld zal meewerken aan maatregelen tegen de crisis en voorstellen om de begroting op spoor te houden. Bovendien blijft Open Vld vragende partij om werk te maken van de staatshervorming. We hopen op eenzelfde verantwoordelijke houding van alle andere partijen en regeringen in ons land", klinkt het.

Financieel gezond

Het Open Vld-partijbestuur zeg haar drie aftredende Vlaamse ministers, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Patricia Ceysens, te bedanken. "Ze hebben Vlaanderen financieel gezond gemaakt, de economie versterkt en het samenleven in onze steden verbeterd."

Nu in het nieuws