Advocaat Modrikamen wil politiek actief worden in Vlaanderen

Advocaat Modrikamen wil politiek actief worden in Vlaanderen

Advocaat Modrikamen wil politiek actief worden in Vlaanderen

Print
Mischaël Modrikamen, de advocaat die bekend werd van de verdediging van de Fortis-aandeelhouders, wil deze zomer nadenken over de oprichting van een eigen politieke partij. Hij wil niet alleen een Wallonië en Brussel actief worden, maar hij zoekt ook geestesgenoten in Vlaanderen.

De belangstelling van Modrikamen voor de politiek is niet nieuw. In 2003 stond hij op het punt een eigen partij op te richten. Hij had al een naam: L'Appel. Dat stond voor l'Alliance pour le Progrès, l'Europe et la Liberté. Maar zijn vrouw weerhield hem ervan de stap te zetten.

Nu overweegt hij het opnieuw. "Omdat ik de dingen in beweging wil brengen en het land nieuw bloed nodig heeft", aldus Modrikamen. En weer met een eigen partij. "Want het bestaande politieke systeem zit niet op mij te wachten."

"Ik ga de vakantie gebruiken om na te denken. Als ik het wil doen, moet het professioneel gebeuren. Dan verzamel ik rond me een aantal mensen. Zij moeten onder meer een visie uitschrijven op buitenlands beleid, op het werven van fondsen voor de partij, op het voeren van een campagne,…"

Frans systeem

Modrikamen wil drie sterke regio's in ons land. Met telkens een leider die rechtstreeks door de meerderheid is verkozen. Net zoals in Frankrijk. Op het vlak van de structuren kunnen de provincies worden afgeschaft, vindt de bevlogen advocaat.

Op federaal vlak pleit hij eveneens voor een hervorming. We moeten het met minder ministers kunnen. Hoewel hij zich geen Belgicist à papa noemt, pleit hij voor de herinvoering van nationale lijsten. "Dan moet je al op voorhand afspraken maken tussen het noorden en het zuiden van het land." In dit opzicht wil hij ook in Vlaanderen actief worden. Hij zoekt hiervoor naar geestesgenoten want zelf wil hij zich toeleggen op Brussel en Wallonië.

Boek

Modrikamen maakte deze bedenkingen naar aanleiding van de publicatie van zijn boek 'Fortis, tot de laatste snik', waarin hij zijn relaas brengt van zes maanden strijd om de grootste bank van het land. Hij verzette zich tegen de verkoop aan het Franse BNP Paribas.

Waarom dit boek?

Het is een initiatief geweest van de uitgever. En waarom zou ik er niet aan meewerken? Het beschrijft het relaas van 200 uitzonderlijke dagen in de financiële en economische geschiedenis van ons land. Het is goed dat het hele relaas eens wordt gedaan in één verhaal en dat in eenvoudige bewoordingen. Want nu is het te fragmentarisch overgekomen en de mensen wisten niet altijd waar het over ging. Ik heb veel onbegrip gelezen.

Na de algemene vergadering van aandeelhouders in Gent kreeg u wel de zwartepiet voor het tumult dat toen ontstond.

Wat is er gebeurd? Op de vooravond van de vergadering hebben we vastgesteld dat er een juridisch probleem was. Er hadden zich hefboomfondsen aangemeld als aandeelhouder. Die handelden in overleg met BNP Paribas. Maar zij hadden dit niet aangemeld. Dus hadden ze zich niet gehouden aan de transparantieregels en konden ze hun stemrechten niet uitoefenen. Die nacht hebben we geprobeerd via de rechter dit dan ook te verhinderen, maar de rechtbank heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard. Ze heeft zich echter niet ten gronde uitgesproken. Ik heb nadien op de algemene vergadering mijn stelling verdedigd, maar Fortis-voorzitter Jozef De Mey wou niet luisteren. Daarom heb ik gevraagd dat de aanwezigen die het eens waren met mij zich zouden rechtzetten. Toen mijn micro werd uitgedraaid en me het woord werd ontnomen, heb ik hen gevraagd tot voor het podium van de raad van bestuur te gaan. Meer niet. Nadien is er heel kortstondig gegooid met papier en zelfs met schoenen. Maar ik heb onmiddellijk opgeroepen respect te hebben voor de leiding van de vergadering.

Men verwijt u een populist te zijn.

Ik choqueer af en toe. Dat klopt. Maar ik ben geen populist. Een populist is iemand die voor moeilijke dossiers simpele oplossingen voorstelt. Dat doe ik niet. Mijn standpunten zijn erg goed onderbouwd. Toen we het voorstel lanceerden om Fortis op eigen kracht te laten voortdoen, kregen we steun van vooraanstaande bankiers.

Er zijn wel klachten ingediend tegen uw optreden in Gent.

Een paar mensen hebben inderdaad een brief geschreven aan de stafhouder. Zijn onderzoek loopt nu, maar ik heb daar geen schrik van. In ben perfect binnen de legaliteit en de waardigheid van mijn beroep gebleven. Na Gent heb ik trouwens honderden berichten gekregen met bedankingen en aanmoedigingen. Ook van advocaten.

Sommigen vonden ook dat u te weinig staatsmanschap betoonde door het algemeen belang uit het oog te verliezen.

BNP heeft Fortis Bank goedkoop gekocht. Dat is het goed recht van de Fransen. Maar het is niet normaal dat de Belgische overheid zich zo mak heeft opgesteld bij de verkoop? De transactie diende niet de langetermijnbelangen van het land. Behalve de Fransen verliest iedereen: de aandeelhouders, de werknemers en de staat.

Het is ook niet aan mij om het staatsbelang te verdedigen. Ik stel vast dat bij Fortis de aandeelhouders niet werden gehoord toen de bank werd verkocht. Bij KBC zijn er drie reddingen geweest en telkens werden de aandeelhouders betrokken. Ook bij Dexia gebeurde dat.

Heeft uw strijd uiteindelijk voldoende opgeleverd?

We hebben toch bekomen dat de verzekeringsactiviteiten in België bleven en dat Fortis minder moest bijdragen tot de vennootschap waarin de risicovolle kredieten van de bank werden ondergebracht.

Maar ik ben ontgoocheld dat BNP Paribas met de bank weg is. En dat de shorters die in september de koers naar omlaag duwden en nadien kochten de grote winnaars werden.

Is het verhaal van Fortis nu ten einde voor u?

Neen. We zijn volop bezig met het oplijsten van de onregelmatigheden die op de algemene aandeelhoudersvergadering in Gent hebben plaatsgevonden. Dat werk moet tegen midden juli afgerond zijn. Daarna vertrek ik met vakantie. Tegen september komt die zaak dan voor. We vragen daarbij een aantal bewarende maatregelen zodat de toestand kan worden bevroren in afwachting van een definitieve uitspraak.

Opvallend nog: u zegt ondanks alles bewondering te hebben voor Maurice Lippens van Fortis.

Lippens heeft gewerkt. Hij heeft Fortis opgebouwd tot een belangrijke financiële groep in Europa en heeft dus iets betekend in ons land. Misschien is hij een brug te ver gegaan met de overname van ABN Amro. Dat was iets te megalomaan. Al was hij zonder kredietcrisis wellicht geslaagd in zijn opzet.

Ik heb dus voor Lippens meer respect dan voor Albert Frère. Want wat heeft die gedaan, tenzij meerwaarden gecreëerd voor zichzelf? Hij heeft gekocht en verkocht om er zelf zoveel mogelijk aan over te houden. Het land heeft er niets aan gehad. Petrofina en de energie heeft hij verkocht aan Frankrijk en BBL aan Nederland. Voorts heeft hij een rol gespeeld bij de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Hij heeft Didier Reynders gepousseerd om dit te doen omdat hij goede contacten had met de Fransen.

Johan VAN GEYTE

Fortis, tot de laatste snik is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts. 144 pagina's. 19,95 euro.

.

Nu in het nieuws