Bouw administratief centrum start in 2013

Print
Beveren-Waas - De plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op het Gravenplein in Beveren zijn zo goed als klaar. Ook het OCMW krijgt onderdak in het complex.

De bouw van het nieuwe administratief centrum (AC) op het Gravenplein begint in 2013. Het complex komt op de hoek van de Gravendreef en de Grote Markt op de plek waar nu het politiebureau is, dat geïntegreerd zal worden in het AC. De politie op haar beurt verhuist naar een nieuwbouw die achter het Rode Kruis-gebouw opgetrokken wordt.

Op de gelijkvloerse verdieping van het AC komt een grote ruimte met onthaalloketten, of de ’front office’. Daar kunnen inwoners terecht met alle vragen waardoor de soms kafkaiaanse zoektocht naar de juiste dienst tot het verleden zal behoren. Als je aan het onthaal niet geholpen kan worden, kan je terecht in de ’back office’, of de binnendienst.

Samensmelting

Naast de gemeentediensten, krijgt ook de OCMW-administratie onderdak in de nieuwbouw. “De twee administraties worden samengesmolten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

“Daardoor zullen we niet alleen efficiënter, maar ook kostenbesparend werken. Sinds de ingebruikname van het huidige gemeentehuis in de Stationstraat werden er een heleboel nieuwe diensten opgericht. Het personeelsbestand nam jaar na jaar toe, waardoor het gebouw stilaan uit zijn voegen barst. Mensen worden nu soms van het kastje naar de muur gestuurd omdat onze diensten zo verspreid zitten.”

Kostprijs

De kostprijs van het project wordt geraamd op tien miljoen euro. De gemeente hoopt daar een deel van te recupereren door het huidige gemeentehuis en de OCMW-kantoren in de Oude Zandstraat van de hand te doen.

Ook de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren wil haar tenten opslaan op het Gravenplein. Oorspronkelijk zou ze een plaats krijgen in het AC, maar gaat nu een eigen gebouw optrekken naast jeugdhuis Togenblik.

Steven TINDEMANS

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio