Heraanleg Botermelkbaan krijgt vorm

Schoten - Er komt schot in de heraanleg van de riolering en fietspaden aan de Botermelkbaan. “Een belangrijk dossier”, zegt schepen van Mobiliteit Gerd Adriaensen (CD&V).

Voor de waterhuishouding werkt Schoten samen met het Vlaams Gewest, voor de fietspaden met de provincie. “Wat de waterhuishouding betreft, geldt dat regenwater moet gescheiden worden van afvalwater”, zegt Adriaensen.

“De riolering voor afvalwater wordt voorzien, maar bewoners staan zelf in voor de afkoppeling van regenwater. Hiervoor zijn onteigeningen nodig, al begrijpen de omwonenden dat wel. Ook komt aan weerskanten van de Botermelkbaan een gracht van 2 meter breed voor opslag, buffer en regenwaterafvoer.”

Naast de gracht komt, aan beide straatkanten, een fietspad van 1,75 m. Het kruispunt Alice Nahonlei- Botermelkbaan krijgt verkeerslichten en de zijstraten krijgen één aansluiting op de Botermelkbaan. Ook wordt de Wezelsebaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Aan de Zilverstraat en Dennenlei komt een veilige fietsoversteek, ook daarvoor wordt onteigend. “Een aankoopcomité zal daarover met de bewoners onderhandelen.”

Jan BRYS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio