Barroso wellicht herbenoemd op EU-top in Brussel

In Brussel vindt vandaag de laatste EU-top plaats onder het voorzitterschap van Tsjechië. De 'herbenoeming' van José Manuel Barroso als voorzitter van de Europese Commissie staat onder meer op het programma.

jrosquin

Die 'herbenoeming' van de Portugees wordt nog één van de dossiers waar het snelst over gegaan zal worden, omdat hij geen tegenkandidaat heeft, omdat hij lid is van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste partij in het parlement, en omdat de voornaamste regeringsleiders hem zijn steun hebben toegezegd.

Verdrag van Lissabon

Het parlement is ongeduldig om eindelijk het Verdrag van Lissabon te ratificeren, zodat het voortaan echt inspraak zal krijgen. Dat Verdrag kan echter pas ingang vinden nadat de Ieren het in een tweede referendum hebben goedgekeurd.

Het parlement is als de dood voor een nieuw "nee" van Ierland en dus zullen er garanties moeten komen voor het land dat de soevereiniteit niet aangetast zal worden. Alle 26 andere EU-lidstaten hebben het Verdrag van Lissabon inmiddels goedgekeurd.

Financiële regulering

Het derde punt dat zal worden aangekaart is de verstrenging van de financiële regulering. Er zal gesproken worden over scherper en beter georganiseerd Europees toezicht op de financiële sector.

MEER OVER José Manuel Barroso