Elk jaar verdwijnen 100 tankstations

België telt nog slechts 3.270 tankstations. Dat zijn er pakweg 500 minder dan vijf jaar geleden. Het Belgische netwerk was duidelijk té dicht.

jrosquin

Met een gemiddelde van zowat 1.500 wagens per tankstation hebben de uitbaters het niet makkelijk. De rentabiliteit van hun activiteiten is niet om over naar huis te schrijven. Zeker in Europees perspectief was het Belgische netwerk duidelijk te sterk bezet. Vandaar de onafgebroken neergang en de omschakeling van de bemande naar onbemande stations.

Meer overvallen

De Belgische Petroleumfederatie maakt zich overigens zorgen over het toenemend aantal overvallen op tankstations. Vorig jaar waren dat er 96. Vooral op de as Charleroi-Brussel-Antwerpen is de veiligheidssituatie voor de uitbaters van tankstations duidelijk verslechterd. In West- en Oost-Vlaanderen was er daarentegen zelfs geen enkele overval te melden.

Doorrijders

Ook doorrijden zonder betalen wordt steeds meer een probleem. De lokale politie en de gerechtelijke instanties beschikken in dit opzicht niet over de noodzakelijke middelen om gevolg te geven aan de klachten van de tankstations. De federatie zet daarom een Nederlands systeem voorop waarbij de exploitanten van tankstations doorrijders in een databank kunnen laten noteren. Een gerechtsdeurwaarder kan er de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) consulteren en binnen de 48 uur de gestolen bedragen invorderen.

MB