Extra toezicht aan poorten Catharinaschool na mislukte ontvoering

Een man in een groene auto heeft dinsdag na schooltijd geprobeerd om een meisje van 10 te ontvoeren in de Gerard Mercatorlaan in Hasselt. Het meisje kwam van de Catharinaschool op de Jan Palfijnlaan en was op weg naar haar grootouders. “Uiteraard ben ik erg geschrokken van het voorval. Je verwacht zoiets niet, onze school ligt in een rustige wijk”, zegt Brigitte Verlaak. De directrice van de Catharinaschool heeft woensdagochtend, nadat ze van het voorval op de hoogte raakte, meteen stappen ondernomen en alle ouders ingelicht.

“Ik heb vanochtend onmiddellijk de politie gebeld om te weten hoe de zaak precies in elkaar zat en de moeder van hetmeisje gesproken.Ook heb ik contact gehadmet de sociale dienst van de politie en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), met de vraag hoe we dit moeten aanpakken naar de leerlingen en ouders toe.Eenmaatschappelijk assisent staat ter beschikking van onze school.”

Extra toezicht

Volgens de directrice wordt voortaan extra toezicht gehouden aan de twee schoolpoorten. “Buiten de school zal de politie de komende dagen verscherpt toezicht houden. Alle maatregelen hebben we in een brief aan de ouders meegedeeld. We hebben hen ook gevraagd om in de omgeving van de school mee een oogje in het zeil te houden.”

Het slachtoffertje zat woensdag op school. “Naar omstandighedenmaakt ze het goed”, zegt de directrice. “In haarklas is het voorvaldeze voormiddag uitgebreid besproken, andere kinderen die met vragen zitten of hun verhaal kwijt willen, kunnen altijd terecht bij hun leerkrachten of bij de maatschappelijk assisent.”

In de Catharinaschool zitten een 300-tal kinderen. De politie houdt sinds gisteren ook aan de andere lagere scholen in Hasselt verscherpt toezicht. “De contactenmet de politie zijn uitstekend”, zegtdedirectrice. “Ze doenhunwerkgrondig enhouden ons op de hoogte van elke stap die ze ondernemen.”

Nancy VANDEBROEK

Nu in het nieuws