Riolen en wegen voor wijk De Geem

Hamme - Woonwijk De Geem wordt in 2010 stevig aangepakt. Alle straten krijgen dan een nieuwe riolering en nieuwe wegen. De bewoners van die straten dringen aan op een goede bereikbaarheid van hun woningen en de winkels.

In de betrokken straten wonen zo’n vijftien zelfstandigen. “Die moeten maximaal bereikbaar blijven”, vindt Blommaert van warenhuis Spar in de Geemstraat. “Wij vragen dat er in het aanbestedingsdossier een clausule wordt opgenomen over de werkwijze om die bereikbaarheid te garanderen."

Scenario

"Ik heb een scenario uitgewerkt waarbij de werkzaamheden gebeuren in vijf fasen. Afwisselend wordt er dan links en rechts gewerkt. Ook de mobiliteitsproblemen voor de bewoners van Geemhof en Blokmakershof moeten opgelost worden. Dat zijn doodlopende straten die geen enkele uitweg hebben.”

Blommaert bespreekt zijn voorstel op 27 juni met het gemeentebestuur. “Alle zelfstandigen en bewoners van panden die speciale hinder kunnen ondervinden, zijn dan op het gemeentehuis uitgenodigd. Ik ben blij dat schepen Drieghe en de wijkraad dit project goed opvolgen.”

Twee fasen

“De werkzaamheden gebeuren in twee fasen”, vertelt schepen van Openbare Werken Etienne Drieghe. In de Geemstraat starten die in 2010, in de Korte Geem- en Toekomststraat in 2011. Voor de bewoners zijn er geen extra kosten of belastingen.” Bart Peeters, hoofd van de dienst wegenwerken, bespreekt op de wijkraad De Geem de plannen met de bewoners.

“In de drie straten komt er een volledig nieuw gescheiden riolenstelsel en een nieuw wegdek. Dat gebeurt in vijf zones. De Geemstraat krijgt gemengd verkeer vanaf de Evangeliestraat tot de Zouavenstraat. Daar komen ook afgebakende parkeerstroken. Waar mogelijk komen er trottoirs van 1,5 meter breed."

"De zone 30 en dubbele rijrichting blijven. Ook gemengd verkeer is er in de zone Geemstraat tussen Zouavenstraat en Nieuwe Laan met behoud van de zone 30. De enkele richting naar het centrum blijft behouden. Aan de rechterkant komen verhoogde parkeerstroken, aan de linkerkant een fietssuggestiestrook en trottoirs van 1 tot 1,5 meter waar mogelijk.”

Wim ONSELAERE

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio