Sigmaplan kost 100 miljoen euro en duurt vijf jaar

Sigmaplan kost 100 miljoen euro en duurt vijf jaar

Sigmaplan kost 100 miljoen euro en duurt vijf jaar

Hamme - In 2010 start de aanleg van drie overstromingsgebieden aan Schelde en Durme. De werkzaamheden duren vijf jaar en kosten 100 miljoen euro.

De aanleg van de overstromingsgebieden maakt deel uit van de bijsturing van het Sigmaplan in 2000 door Waterwegen en Zeekanaal nv afdeling Zeeschelde. Dat plan om watersnood te voorkomen, steunde in 1976 oorspronkelijk op drie pijlers: hogere dijken, overstromingsgebieden en een stormvloedkering in de Schelde.

De eerste pijler werd gerealiseerd. De aanleg van het overstromingsgebied in Kruibeke- Bazel-Rupelmonde is de laatste fase van de tweede pijler. De stormvloedkering verdween in 2000 uit de planning. In de plaats kwamen extra overstromingsgebieden. Die lopen in verschillende gradaties onder bij elk hoog water of alleen in noodgevallen.

Foto: Simulatie van natuurgebied De Bunt na de werkzaamheden.

Drie projecten

In Oost-Vlaanderen komen er nu drie projecten. Het project Durmevallei omvat zes zones in Hamme, Waasmunster en Lokeren. Het gaat om de Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bublierbroek, Weymeerbroek, Groot Broek, Klein Broek en De Bunt.

Dat laatste gebied moet Scheldewater bufferen wanneer springtij samenvalt met een noordwestenstorm. Er komen ook pompen in Lokeren om de verdere verzanding tegen te gaan. Daardoor kan de Durme bij hoogtij meer water ophouden.

In Dendermonde en Hamme gaat het om het gebied Vlassenbroek-Wal- Zwijn, samen zo’n 350 hectare. Het projectgebied Kalkense Meersen, goed voor 950 hectare, ligt verspreid over Berlare, Wichelen, Laarne en Wetteren. Het omvat de Bergenmeersen, Wijmeers, Paardenweide, Paardenbroek en de Kalkense Meersen.

“In al deze gebieden zullen de werkzaamheden minstens vijf jaar duren. De totale bijsturing van het Sigmaplan verwachten we tegen 2030. Er hangt een investering van minstens 830 miljoen euro aan vast”, licht afdelingshoofd Wim Dauwe toe.

Natuurgebieden

Behalve bescherming tegen overstromingen wordt een aantal gebieden ook gebruikt om nieuwe of andere natuurgebieden te creëren. “In de Bunt, Klein Broek en Groot Broek aan de Durme zal een zoetwatergetijdennatuur met slikken, schorren en wilgenvloedbossen ontstaan. Die is uiterst zeldzaam in Europa."

“Voorts moeten wetlands (waterrijk gebied, red.) in Hagemeersten, Hof Ten Rijen, Weymeerbroek en Bulbierbroek voor een typische plantengroei zorgen die watervogels aantrekt.”

Koen DEWANCKEL

www.sigmaplan.be
www.wenz.be
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio