Notaris mag niet meer bemiddelen in verkoop eigendommen

Print
Het hof van beroep van Bergen heeft een notaris bevolen om zijn bemiddelingsactiviteiten bij de verkoop van onroerende goederen stop te zetten. Het is voor de eerste maal dat dit gebeurt. De uitspraak is een overwinning voor de vastgoedmakelaars.

De notaris, die actief bemiddelde bij de verkoop van woningen, werkte met exclusieve overeenkomsten waarbij de eigenaar-verkoper een verbod kreeg opgelegd om met anderen, zoals een vastgoedmakelaar, in zee te gaan. Dit op straffe van een schadevergoeding.

De notaris was georganiseerd zoals een vastgoedmakelaar. Hij had een afzonderlijke dienst binnen zijn kantoor voor de uitoefening van bemiddelingsactiviteiten. Ook werd er een vergoeding gehanteerd die gelijkstond met het commissieloon van makelaars.

De notaris stelde dat de bemiddelingsactiviteiten toegelaten waren vermits deze bijkomend waren aan het verlijden van de authentieke akten bij verkoop. Het hof heeft deze zienswijze echter niet gevolgd. In dit dossier leidde het hof uit de concrete omstandigheden af dat de akte bijkomstig was aan de bemiddeling.

Het hof legde de notaris het verbod op om deze activiteiten verder te zetten. Het is voor de eerste maal dat dit gebeurde, zegt de Confederatie van Immobiliënberoepen. Die erkent wel dat het hier om een "excessen ging."

.

Nu in het nieuws