Architecten ontwerpen kosteloos herinrichting kerkhof

Architecten ontwerpen kosteloos herinrichting kerkhof

Architecten ontwerpen kosteloos herinrichting kerkhof

Print
Olen - De drie Olense kerkhoven krijgen elk een nieuwe afscheidsruimte. Interieurarchitecten Jean Vandenberk en Tom Peeters en architect Jef Beneens ontwerpen deze volledig gratis.

Olenaar Tom Peeters vormt samen met zijn collega-­interieurarchitect Jean Vandenberk uit Lommel en architect Jef Beneens uit Oevel (Westerlo) al vele jaren een hecht team. De vraag van het Olense gemeentebestuur aan een reeks studieburelen om een ontwerp voor drie afscheidsruimtes op de kerkhoven in te dienen, namen zij met beide handen aan.

In tegenstelling tot de andere ontwerpers wilden zij dit absoluut en uitsluitend gratis doen voor de ge-­ meente Olen. “Ik vind dat we vroeg of laat iets voor onze gemeenschap moeten kunnen doen”, opent Tom Peeters. “En de bouw van een af-­ scheidsruimte leek mij de ideale ge-­ legenheid. En symbolisch. Want we kunnen ons juist creatief uiten door de mensen die er geëerd worden.”

Glazen dak

Het ontwerp voor de drie kerkho-­ ven behelst een afscheidsruimte van ongeveer zes bij zes meter. Een hou-­ ten rasterwerk wordt ondersteund door sterke prefab betonelementen die het geheel ondersteunen. Daar-­ op komt een glazen dak. Vooral de lichtinval is daarbij belangrijk. “We creëren daarmee een mysterieuze sfeer”, vervolgt Tom.

Het voorstel van de drie ontwer-­ pers werd aanvaard door het ge-­ meentebestuur. Nu worden de plan-­ nen in detail uitgetekend. Wanneer de ruimtes klaar zijn, is nog niet ge-­ weten. En wat andere ontwerpbu-­ reau’s van dit gratis project vinden? “Geen idee”, zeggen Tom Peeters en Jean Vandenberk in koor.

Rudi VAN HOUDT

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio