Windmolenpark op Rooiveld?

Print
Westerlo - De storm over het crossterrein in Rooiveld in Voortkapel (Westerlo) ligt nog niet en een nieuw project dient zich aan. In het gebied komt mogelijk een windmolenpark.

Grondeigenaars en landbouwers uit Rooiveld en omgeving waren dinsdag te gast op een infovergadering, belegd doorWindVision uit Leuven. Volgens de firma, gespecialiseerd in het ontwikkelen van windenergieparken, is de zone Rooiveld erg geschikt is voor de aanleg van zo’n park.

“We spreken over zes turbines”, zegt directielid Johan Vos. “Vijf daarvan komen in Westerlo, één op grondgebied Herentals. De turbines kunnen 5.000 huishoudens van energie voorzien.” Ze hebben een hoogte van 119 tot 150 meter. De rotordiameter bedraagt 82 tot 100 meter.

Dat een mogelijk windpark voor de omgeving rond het Rooiveld de gemoederen kan doen verhitten, beseft Johan Vos. “Wij zijn ons bewust van de problematiek, maar we gaan met alle betrokken partijen rond de tafel zitten om mogelijke problemen uit te klaren.”

Vergoedingen

Dat er mogelijk een windmolenpark komt, betekent niet dat het crossterrein er niet komt. “Dat kan perfect samengaan. Het één staat los van het ander”, stelt Vos. “Maar de compenserende maatregelen die we verplicht moeten nemen, kunnen de lawaaihinder van een crossterrein ook ten goede komen. Als we een talud aanleggen, zal die ook een buffer zijn tegen lawaai.”

WindVision plant royale vergoedingen voor eigenaars van percelen waar een turbine of een toegangsweg geplaatst wordt. Hoe royaal, is nog niet duidelijk. Alle eigenaars met percelen in de zone worden ook vergoed. “We starten ook een sociaal project, waaraan omwonenden kunnen deelnemen”, zegt Ellen Jacobs, communicatieverantwoordelijke. “Dat kan een project zijn van ecologische aard en dat kan ook gelden als compenserende maatregel.”

Het project lijkt onder de eigenaars meer voorstanders dan tegenstanders te kennen. Het maatschappelijk draagvlak dat WindVision zoekt, lijkt daarmee aanwezig. “Dat betekent niet dat het park er ook komt. Eerst komen er milieu- en geluidsstudies en dan gaan we opnieuw met de eigenaars praten”, besluit Vos.

"Voor groene energie"

Een landbouwgezin met grond in de zone, zien de windmolens liever vandaag dan morgen verschijnen. “De vergoeding is zeer interessant en bovendien zijn wij voor groene stroom. Als er binnenkort geen aardolie meer is, vormt dit de beste oplossing. Wij zien hier alleen maar positieve kanten aan. Dit is echt iets waar de groene jongens alleen maar voor kunnen zijn.”

"Niet het juiste gebied"

“Ik ben voor groene stroom, maar dit gebied is niet geschikt”, zegt landbouwer Staf Verreydt. “Het ligt in de vochtige Wimpvallei, het diepste punt van Westerlo. En weer wordt een landbouwzone opgezocht voor zo’n project. Binnenkort is er geen open ruimte meer. Windmolens passen beter in industriezones en aan autostrades. De mast staat in de weg voor de landbouw”

Jan SPRUYT

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio