Foorrijders en marktkramers vinden nieuwe stek

Foorrijders en marktkramers vinden nieuwe stek

Foorrijders en marktkramers vinden nieuwe stek

Print
Ekeren - Tijdens de infovergadering Kristus-Koningplein in het Ekershof stelde het districtsbestuur zich open voor vragen en opmerkingen. En die hebben de bewoners. Massaal.

Het panel bestond uit Christophe Thomas (Open Vld), Koen Palinckx (CD&V), Ronny Kruyniers (sp.a) en architect Koen Hauspie. Wijkcoördinator Huub Van Eerdewegh leidde het gesprek.

Voor de foorkramers en gansrijders is er een oplossing. Voortaan gaat de kermis door in de Ferdinand Verbieststraat. Een kleinere foor op het Kristus-Koningplein zelf zou wel nog kunnen.

Met de gansrijders werd overeengekomen dat de stoet vertrekt vanuit de Alfons Jeurissenstraat om dan stapsgewijs over het plein te gaan. De galg komt op de baan langs het plein, zodat de paarden het plein niet beschadigen. “Hierdoor zijn er al twee problemen van de baan”, aldus Ronny Kruyniers.

Over de verkoop van het stuk grond aan het OLV Lourdes Instituut kon Christophe Thomas nog geen uitsluitsel geven. Normaal gezien was het dossier 5 juni afgerond, maar het werd uitgesteld.

Hét heikele punt, vooral voor de middenstanders, blijft het tekort aan parkeerplaatsen op het Kristus-Koningplein. Verschillende oplossingen werden naar voren gebracht. Niet alleen op het plein zelf, maar ook in de onmiddellijke omgeving zouden plaatsen bijkomen. Ook zou er beter gecontroleerd worden in de blauwe zone.

Het eerste plan voorzag 35 parkeerplaatsen op het plein, in het nieuwe ontwerp komen daar nog eens 18 bovenop. Samen met de extra 34 plaatsen in de onmiddellijke omgeving geeft dit een totaal van 87 parkeerplaatsen.

“Ook de werkzaamheden aan de Oorderseweg en Klein Hagelkruis zullen extra parkeerplaatsen creëren”, meldde Christophe Thomas. Koen Palinckx garandeerde dat er bewonerskaarten komen.

Na de toelichting debatteerden de aanwezigen in kleinere groepen. Reacties van het publiek lieten niet lang op zich wachten.De bewoners vinden de alternatieven die het district aanbiedt lang niet voldoende. Wordt vervolgd.

ANSC

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio