1 / 2

Stevige boetes bij dronken rijden in buitenland

Het is voor velen al aftellen naar de vakantie. Maar het is opletten geblazen, want in het buitenland kunnen snelheidsboetes en boetes voor dronken rijden stevig oplopen.

ssimons

Het strengst zijn de Scandinavische landen. In Denemarken en Zweden kan iemand die te snel rijdt een nettomaandloon afdokken, in Noorwegen is het anderhalf maandloon en in Finland een half. En in Noorwegen en Zweden ligt de promillegrens dan nog op 0,2: ongeveer één glas wijn bij het eten.

Nultolerantie wordt vooral in Oost-Europese landen gehanteerd. In Estland, Roemenië, Hongarije, Tsjechië en Slovakije is de combinatie alcohol en rijden helemaal uit den boze.

In Groot-Brittannië en Ierland is de promillegrens (0,8) dan wel wat ruimer, de boetes op dronken rijden zijn ook zwaarder: tot 1.270 euro in Ierland, tot 6.500 euro in Groot-Brittannië.

SyMa