"Tax-on-web draait in de soep"

Tax-on-web draait in de soep

"Tax-on-web draait in de soep"

Print
Belastingplichtigen en ambtenaren van Financiën kregen maandag urenlang geen toegang tot Tax-on-web of de berekeningsmodule van de belastingen. Het probleem lijkt ondertussen verholpen, hoewel de oorzaak onbekend blijft.

In de vernieuwde Financietoren, waar een groot deel van de belastingplichtigen van Brussel terecht moeten, werden de wachtrijen steeds langer. Na enkele uren werden heel wat mensen weer naar huis gestuurd.

"Het is betreurenswaardig dat het publiek, waarvan sommigen een dag verlof genomen hebben om zich te laten bijstaan, geconfronteerd wordt met een falende dienstverlening", zegt Aimé Truyens, de voorzitter van ACOD Financiën.

"In vele gevallen gaat het om personen die geen toegang hebben tot internet of die zich dit niet kunnen veroorloven. De ambtenaren op het terrein moeten het ongenoegen opvangen, maar ook zij staan machteloos tegenover een falend informaticasysteem."

Belofte

"ACOD Financiën stelt vast dat dit de zoveelste keer is dat men met het informaticasysteem van Financiën niet kan waarmaken wat wordt beloofd. Nog dit weekend werden nieuwe plannen met veel bombarie aangekondigd. Uit ervaring weten wij dat het vaak maanden duurt voor een nieuwe toepassing behoorlijk functioneert, als dat al ooit gebeurt."

"Dit is mede het gevolg van het onvoldoende uittesten van zogenaamde beta-software. Nochtans acht men in de informaticasector een minimale testfase van zes maanden noodzakelijk. Bij de FOD Financiën gebeurt dat nauwelijks of nooit."

Bij een vorige grote panne beweerde de overheid ook nog staalhard dat dergelijke pannes gemiddeld slechts eens in de vijf jaar voorkomen. "ACOD Financiën weet wel beter. De ACOD kan niet aanvaarden dat men op een dergelijke manier omgaat met het publiek", luidt het nog.