Wallenhof wordt dorp in dorp

Wallenhof wordt dorp in dorp

Wallenhof wordt dorp in dorp

Print
Sint-Niklaas - De onbebouwde zones in de Wallenhofwijk in Nieuwkerken wordt ingevuld met tachtig nieuwe woningen. Daarnaast gaat het stadsbestuur ook een park creëren in het bos achter de OCMW-campus.

De Wallenhofwijk, 14 hectare groot en gelegen tussen de Meesterstraat en Turkyen, gaat helemaal van uitzicht veranderen. De stad heeft met een zogenaamd ruimtelijk uitvoeringsplan de toekomst van het gebied vastgelegd.

Voor vier zones in het gebied komt er een nieuwe bestemming. ”In de woonwijk zijn hier en daar nog onafgewerkte stukken. We gaan de wijk vervolledigen. Drie grote deelzones in dat binnengebied worden bebouwd”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc Heynderickx (CD&V).

In totaal komt er een tachtigtal nieuwe woningen. In de linkerzone aan de Meesterstraat worden er vooral sociale woningen gebouwd, een twintigtal in totaal. In de midden- en de rechterzone zullen private ontwikkelaars in totaal een zestigtal woningen kunnen optrekken, maar daar wordt wel nog een vierde voorbehouden voor sociale woning.

Ook aan de structuur van de wijk wordt gesleuteld. ”Er komen enkele nieuwe verbindingen tussen de bestaande straten. De verkeersafwikkeling zal daardoor beter verlopen. Tussen de Klompenstraat en de Theofiel Ellegierslaan en tussen de De Cleenestraat en Wallenhof komen er verbindingen. Er komt ook nog een extra in- of uitrit aan de Meesterstraat in het westen van het gebied.”

Voor fietsers en wandelaars komen er betere verbindingen. In de wijk worden groeneilandjes ingeplant. Kleine doorgangen verbinden die met elkaar. Zo moeten de bewoners makkelijk en veilig met de fiets naar het dorp kunnen. Elke deelzone krijgt ook een eigen speelpleintje. Het OCMW gaat de aangrenzende campus Populierenhof uitbreiden. Er verrijzen vijftien extra seniorenwoningen. Het OCMW wil ook een nieuw dienstencentrum inrichten.

Tot slot heeft de stad met dit plan ook de toekomst van het bestaande bos vastgelegd. ”Dat blijft nu een groene ruimte”, zegt Heynderickx. ”We wilden een soort gemeentepark voor het dorp maken. Nu lopen er alleen een paar voetwegen rond het bosgebied. We gaan die nog beter uitbouwen.”

Joris VERGAUWEN

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio