N-VA wil geen trouw aan koning zweren

De N-VA wil de eed van trouw aan de koning voor ambtenaren en ministers afschaffen. Kamerlid Ben Weyts heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

jlenaerts

Al sinds 1831 moeten ambtenaren van gewesten en gemeenschappen en ministers van deelstaten de eed afleggen: "Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk". Maar Ben Weyts wil dat nu veranderen. Volgens hem moeten ambtenaren en ministers enkel zweren dat ze hun verplichtingen nakomen.

Band

"De oude formule voldoet niet meer aan de grondwettelijke en institutionele realiteit. Zo wordt bijvoorbeeld enkel verwezen naar wetten en niet naar decreten. Bovendien moeten de betrokkenen trouw zweren aan de koning, terwijl er met de figuur van de koning geen enkele band meer bestaat", vindt Weyts.

Bevoegdheid

De Vlaamse regering wilde de eedformule in 2005 al wijzigen, maar de Raad van State vond dat Vlaanderen daar niet voor bevoegd is. Weyts pleit er, in afwachting tot een eedformule in elke deelstaat,voor om op federaal vlak de eed te wijzigen. Volgens hem moet de eed veranderd worden tot "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen".

MEER OVER Ben Weyts

Nu in het nieuws