Federale Participatiemaatschappij boekt 45 miljoen winst

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) heeft in 2008 een winst geobekt van 45,3 miljoen euro. De federale staatsinstelling profiteerde onder meer van sterk gestegen ontvangsten uit dividenden en hogere opbrengsten uit toegestane leningen.

jvangeyte

De hogere opbrengsten uit dividenden hoeven niet te verbazen. Het slaat immers op uitkeringen die vorig jaar werden ontvangen en die de bedrijven deden op basis van hun winsten van 2007.

Door die hogere inkomsten kon de FPIM haar kastoestand nog verbeteren. Eind 2008 was die opgelopen van 507 miljoen euro tot 587 miljoen euro.

Die geldoverschotten worden door de FPIM alleen belegd op bankrekeningen en in staatsobligaties. Daardoor had de instelling geen last van de financiële crisis.

Banken

Naast opdrachten voor eigen rekening doet de FPIM ook opdrachten voor de staat. Zo kwam de instelling voor 15 miljard euro tussen in de redding van 4 financiële instellingen. Ze verwierf daardoor 25% + 1 aandeel in Fortis Bank, 25% + 1 aandeel in Ethias, 11,6% (van de stemrechten) in BNP Paribas, 5,73% in Dexia en een converteerbare lening van 3,5 miljard EUR in KBC. Deze opdrachten worden echter niet in de boeken van de FPIM ingeschreven.

JVG

Nu in het nieuws