"Scholen zetten aan tot spijbelen"

Spijbelaars beïnvloeden de schoolresultaten van hun medeleerlingen. Bovendien kunnen scholen spijbelgedrag stimuleren. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven.

jlenaerts

Leerlingen die geconfronteerd worden met spijbelende leerlingen, scoren lager op kennistesten. Dat beweert Ellen Claes, politiek en sociologisch wetenschapster aan de KU Leuven. Volgens haar zorgen spijbelaars ervoor dat de school haar pedagogische opdracht minder goed kan vervullen.

Uit de studie blijkt ook dat scholen het spijbelgedrag vaak mee veroorzaken. Leerlingen die in een positief klasklimaat terechtkomen, gaan minder vaak spijbelen. "Veel scholen en ook overheden behandelen het spijbelprobleem als iets zeer individueels. Maar nu blijkt dat spijbelen aangepakt kan worden met behulp van collectieve maatregelen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor een verbetering van het schoolklimaat. Op zich is de individuele begeleiding van de spijbelaar en de familie zeker niet onbelangrijk. Maar toch kunnen initiatieven op het niveau van de school werkelijk een verschil maken", aldus Ellen Claes.

Brief

Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a) (foto), had tijdens zijn ambtsperiode veel aandacht voor spijbelen. Zijn kabinet verstuurt binnenkort een brief naar scholen waarin ze informatie krijgen over hoe ze spijbelen en jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken. Ook de politiezones mogen zo'n brief verwachten.

"In steden als Antwerpen, Leuven en Mechelen hebben scholen en politie een uitstekend samenwerkingsakkoord uitgewerkt. Die werkten inspirerend en gelden als voorbeeld", zei Vandenbroucke.

Meldpunt

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open Vld), pleitte drie jaar geleden ook al voor een nauwere samenwerking tussen school en politie. Nu hebben 143 van de 196 politiezones een meldpunt voor scholen en 48 hebben en samenwerkingsakkoord opgericht.

MEER OVER Frank Vandenbroucke

Nu in het nieuws