Bewoners kunnen tuin niet meer uit

Twaalf gezinnen uit de Waversesteenweg in Lier geraken met hun auto of fiets niet meer aan de achterzijde van hun woning. Hun ontsluitingsweg werd door de nieuwe eigenaar afgesloten.

cvanrompaey_fr

"Deze toegangsweg bestaat al meer dan zestig jaar en geeft uit op de Akkerstraat. De nieuwe eigenaar sloot de wegenis prompt af. Daardoor wordt twaalf eigenaars de toegang tot hun tuinen, bergingen en garages ontzegd. Al deze eigendommen zijn slechts vier meter breed en zijn bebouwd met aaneengesloten huizen", vertelt Werner Goris.

Hinder

"Het afsluiten van de wegenis achteraan onze huizen zorgt dus voor heel wat problemen. De schoolgaande kinderen moeten met hun fietsen doorheen de woning, tuinafval kan niet meer worden afgevoerd, de auto's kunnen niet meer in de garages worden geplaatst, enzovoort. We hebben onmiddellijk contact gezocht met het stadsbestuur. Dat beloofde een oplossing, maar de hinder blijft maar duren", zegt Goris in een gezamenlijk persbericht.

"De vorige eigenaar maakte er inderdaad geen probleem van dat de twaalf aanpalende bewoners met hun wagens over zijn grond reden", reageert burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "De nieuwe eigenaar wil dat niet meer. Pas op langere termijn zie ik hier een oplossing, namelijk wanneer het achterliggende gebied ontwikkeld wordt en er een ontsluitingsweg komt."

Kort geding

Voor de betrokken bewoners van de Waversesteenweg duurt dat te lang. Ze spanden een kort geding aan bij de vrederechter tegen de nieuwe eigenaar en overwegen ook om de stad Lier en de verkoophoudende notaris in de zaak te betrekken. "Beiden waren op de hoogte dat het plan, op basis waarvan de grond werd verkocht, niet overeenstemde met het goedgekeurde verkavelingsplan", stellen de bewoners.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio