Melasseketels plooien ineen

Vandaag zal de eerste melasseketel van de suikerfabriek verdwenen zijn, volgende week volgen de twee andere ketels. Daarmee is de sloop van de 'Moerbeekse trots' plots heel zichtbaar.

dvanreusel_fr

Op het fabrieksterrein zelf zijn de afbraakwerken al goed aan het vorderen. "Een derde van de betonnen verharding is al opgebroken. Het beton wordt ter plaatse gemalen en dan weggevoerd naar de Kruisstraat om als fundering te dienen voor de brug over de E34", weet zaakvoerder Kris Martens van Democom, het bedrijf dat de fabriek sloopt.

"De melasseketels werden eerst grondig gereinigd zodat het ijzer recupereerbaar is. We knippen er met de machine stukken uit zodat de ketel ineen plooit. Zo zullen we ook de 67 meter hoge suikersilo afbreken, maar dan met een hogere kraan. Wellicht zullen we daar in september aan beginnen", kondigt Martens aan. Als de drie melasseketels weg zijn komt die ruimte vrij om de kooktanks daar te stockeren. "Die tanks blijven intact, omdat die zo groot zijn vallen ze onder uitzonderlijk vervoer. Daarom zullen we die tijdelijk op de plaats van de ketels leggen. Intussen breken we het deneratgebouw af waar de verwarmingketels staan", zet de zaakvoerder de verdere planning uiteen.

Nog geen nabestemming bekend

Terwijl de afbraak van de suikerfabriek vordert onderhandelen het gemeentebestuur, het provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en Iscal Sugar over de nabestemming van het terrein. "Het gaat niet enkel om het deel waar de fabriek op staat maar ook om het nog grotere terrein aan de overkant van de Moervaart waar de bezinkingsbekkens waren. We bespreken wat mogelijk is zoals een combinatie woongebied en kleine, niet storende, kmo's op het noordelijk terrein. Daar gaat mijn persoonlijke voorkeur naar uit maar er zijn ook andere visies. In september willen we knoop doorhakken", geeft burgemeester Filip Marin (Open Vld) een stand van zaken.

Dirk Van Reusel

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio