Sloopwerken in Doel zijn weer verboden

De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft de sloopwerken in Doel alweer verboden. Volgens de rechtbank is de sloop in het woongebied onwettelijk. De Maatschappij Linkerscheldeoever mag de panden waarvan zij eigenaar is niet langer beschadigen, op straffe van een dwangsom van 1 miljoen euro per inbreuk.

wverhaert

Het arrest volgt minder dan een maand na een sloopverbod in kortgeding voor het Hof van Beroep in Gent. Dat meldt het actiecomité Doel 2020.

Sloopwerken

De zaak dateert al van 3 september 2007. Toen legde de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een verbod op om woningen in het woongebied Doel te slopen omdat het een inbreuk tegen de milieuwetgeving is.

Dat verbod kwam er op eenzijdig verzoek van enkele Doelenaars, maar werd op 18 januari 2008 door dezelfde rechtbank terug afgewezen. De Maatschappij Linkerscheldeoever zette de sloopwerken toen voort.

Nu heeft de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde alweer een sloopverbod opgelegd. Volgens de rechtbank is de sloop in het woongebied onwettelijk.

Dialoog

Het actiecomité Doel 2020 is blij met de uitspraak, maar betreurt dat de sloopwerken toch werden voortgezet. De voorbije maanden zijn heel wat woningen in Doel afgebroken, vooral waardevolle en historische huizen werden vernietigd.

Het actiecomité eist een nieuwe dialoog en zal de nieuwe Vlaamse regering vragen om de uitspraken te respecteren.

MEER OVER Doel

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio