Voor het eerst minder budgetmeters

Het aantal budgetmeters en stroombegrenzers dat wordt geplaatst bij mensen met financiële moeilijkheden is in 2008 voor het eerst gezakt. Nochtans krijgen steeds meer mensen het moeilijk om hun rekeningen te betalen.

jvangeyte

Wie geen leverancier meer vindt voor stroom of gas wordt toegewezen aan de netbeheerder. Door de hoge energieprijzen nam dat aantal vorig jaar gevoelig toe. Voor elektriciteit ging het met 15% omhoog tot 60.026. Voor aardgas met 14% tot 41.521. Vooral in het laatste trimester steeg het aantal fors.

Toch werden vorig jaar voor het eerst minder budgetmeters en stroombegrenzers geplaatst. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) ziet enkele redenen voor de daling. Ten eerste wordt er niet langer meer automatisch een budgetmeter geplaatst voor mensen die verplicht worden toegewezen aan de netbeheerder. Dit gebeurt nu pas nadat ze ook hier achterstal beginnen te vertonen. Voorts zijn er meer en meer mensen die in de laatste fase toch een regeling treffen voor hun openstaande schulden. Zo werden vorig jaar 20.000 afbetalingsplannen meer afgesloten dan in 2007. Ten slotte weigeren ook steeds meer gezinnen de plaatsing van een dergelijke meter.

Afsluitingen

Intussen blijft het aantal mensen dat zijn stroom- of gastoevoer effectief afgesloten ziet relatief stabiel. Voor elektriciteit was er zelfs een lichte daling, voor gas een heel lichte stijging. Dat zorgt ervoor dat het aantal plaatsen waar geen elektriciteit meer wordt geleverd nu op 756 staat en dat voor gas op 2.845.

Afsluiten kan nu pas nadat een dossier werd beoordeeld op de Lokale Adviescommissie bij het OCMW. De CREG schrijft de stabiele situatie - ondanks de sterke stijging van prijzen voor gas en stroom - dan ook toe aan de goede werking van de OCMW's.

JVG