Vanackere zegt niet nee tegen overstap naar Brusselse regering

CD&V-vicepremier Steven Vanackere overweegt om over te stappen naar de Brusselse regering. Vanackere zegt eerst het regeerprogramma af te willen wachten alvorens een beslissing te nemen.

jrosquin

Steven Vanackere stapte ongeveer een half jaar geleden over van de Vlaamse naar de federale regering toen Inge Vervotte ontslag nam.

Vanackere kwam bij de regionale verkiezingen op de Brusselse CD&V-lijst op en raakte verkozen. Het is dan ook niet uitgesloten dat hij overstapt naar het Brusselse niveau.

Eed

Vooraf verklaarde Vanackere immers dat hij zeker de eed zou afleggen in het Brussels parlement indien hij verkozen zou raken.

Afgelopen nacht bereikten Open Vld, CD&V en Groen! een akkoord over de Brusselse coalitievorming aan Vlaams zijde. Vanackere wilde zich nog niet uitspreken over een mogelijk ministerschap, zolang de inhoud van het regeerakkoord nog niet bekend is.

MEER OVER Steven Vanackere