Burgerwacht in Sint-Anna blijft binnen

Inwoners van Sint-Anna lanceerden op de wijkraad ideeën voor de oprichting van een burgerwacht. De politie dringt aan op meer sociale controle.

knuyens

Enkele inwoners informeerden tijdens de bijeenkomst van de wijkraad naar mogelijkheden om een burgerwacht te organiseren.

Ongerustheid

“Een overval die onlangs in onze wijk plaatsvond, zorgt voor ongerustheid onder de bevolking”, ervaren enkele wijkbewoners.

“Kunnen wij een burgerwacht organiseren die verdachte voertuigen en personen signaleert? Dat kan zorgen voor een groter veiligheidsgevoel."

Niet wettelijk

Secretaris van de wijkraad Robert Mertens is veiligheidsagent. Volgens hem is een georganiseerde burgerwacht niet wettelijk toegelaten of aan zeer strenge regels gebonden.

“De verantwoordelijkheid voor de organisatoren van een dergelijke wachtdienst is bijzonder groot.”

Sociale controle

Politiecommissaris François Achten pleit voor het versterken van de sociale controle in plaats van zelf een burgerwacht te organiseren.

“Wij moeten de bewoners ertoe aanzetten om bij verdachte gebeurtenissen en personen in hun buurt steeds de politie te contacteren. Zij kennen best de leefgewoonten in hun wijk. Het is beter de politie te veel te verwittigen dan te weinig.”

De wijkraad stemde met die visie in.

WO

MEER OVER Hamme

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio