Wijk Het Looks krijgt composteringssite

Print
Lier - Een dertigtal bewoners van de Lierse wijk Het Looks kreeg op een buurtvergadering uitleg over de heraanleg van hun wijk.

Vorig jaar werd de buurt door de stad al eens uitgenodigd op een infovergadering in verband met de heraanleg van de wijk Het Looks. Die vergadering vormde de aanleiding voor de oprichting van een buurtcomité. Dat organiseerde onlangs een gezellige drink tijdens de Dag van de Buren. Dinsdag riep het de buurt samen om nog eens over de heraanleg te babbelen.

"De heraanleg start wellicht begin volgend jaar en zou bijna een heel jaar duren", zegt Dominic Van Oosterwyck van het buurtcomité. "Tijdens een gesprek met schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko) hebben we aangedrongen op de inrichting van twee milieustraatjes. Dat is immers een goede zaak voor wie geen diftarcontainer kan plaatsen. We hebben ook om een minicomposteringssite voor de wijk gevraagd. De schepen ging op beide voorstellen in. De milieustraatjes komen aan het Sionsplein en het Kluizeplein, de composteringssite aan het Sionsplein."

Na de heraanleg krijgt de wijk Het Looks het statuut van woonerf. "Dat betekent ook dat er her en der bomen geplant worden. Volgens onze tellingen moeten er hiervoor te veel parkeerplaatsen sneuvelen. Dit willen we tijdens een volgend onderhoud met schepen Hermans alleszins opnieuw ter sprake zeggen", belooft Van Oosterwyck.

CHRIS VAN ROMPAEY

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio