Havenbonden zetten prikacties stop

Print
De vakbonden hebben hun prikacties in de Belgische havens stopgezet. De werkgevers zien immers af van de koppeling van hun voorstellen aan de eisen van de vakbonden.

Op 29 april dienden de drie havenvakbonden een eisenbundel in bij de havenwerkgevers met het oog op een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2009-2010. Pas op 2 juni waren de werkgevers bereid om de besprekingen aan te vatten, weliswaar met een bundel met tegeneisen. Daarin stond onder meer de afschaffing van 'het kot', waar havenarbeiders worden aangeworven als er werk is. Dit zou vervangen worden door een systeem per computer, waarbij havenarbeiders zich meerdere malen per dag kunnen aanmelden. Voorts zouden de werkgevers graag een aantal functies overhevelen van het arbeiders- naar het bediendenstatuut. En zouden ze de nacht- en weekendtoelagen willen verminderen.

De vakbonden namen deze tegeneisen niet. Gedurende twee dagen hielden ze prikacties. Maar door de nieuwe stap van de werkgevers worden deze acties nu stopgezet.

JVG