Nieuwigheden belastingaangifte 2009

Print
Juni is niet alleen de maand van de examens voor de kinderen, maar ook de maand waarin we onze belastingaangifte moeten insturen. En opnieuw zijn er enkele veranderingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten.

Codes zelf overschrijven

Wie zijn aangifte nog op papier wil invullen, moet voortaan niet alleen de bedragen van het kladformulier overschrijven op het aangifteblad, maar ook de codes. Dat komt omdat er zoveel codes zijn dat ze niet langer op één blad kunnen mocht de fiscus ze allemaal willen afdrukken.

Opsturen naar Gent

Wie zijn aangifteformulier per post wil opsturen, moet dat nu rechtstreeks naar het scanningcentrum in Gent doen. Dus niet langer naar het plaatselijke controlekantoor. Afgeven op het plaatselijke kantoor kan dan weer wel, heeft minister van Financiën Reynders gezegd.

Bewijsstukken moet u niet meer meesturen. U moet ze wel ter beschikking houden, mocht u later gevraagd worden om ze te tonen.

Sportbeoefenaars

Jonge sportbeoefenaars liggen bij de fiscus nu in de bovenste schuif. De inkomsten uit hun activiteiten worden nu maar belast tegen 33%. De sporters mochten op 1 januari 2009 dan wel niet ouder zijn dan 26 jaar.

Ook trainers en begeleiders van sporters genieten van deze maatregel. Net als scheidsrechters.

In te vullen in vak IV A11 en 12.

Let wel: deze regeling geldt alleen als de sportactiviteit een nevenberoep is. Dit betekent dat men hoger inkomsten moet ontvangen uit een ander beroep.

Auteurs

Inkomsten uit auteursrechten voor het schrijven van boeken of artikels worden nu ook fiscaal gunstiger behandeld. De eerste schijf van 49.680 euro wordt beschouwd als roerende inkomsten en daardoor maar tegen 15% belast. Bovendien wordt de helft van de eerste schijf van 13.250 euro voor de helft vrijgesteld van belastingen. Op de tweede schijf is er tot 26.500 euro een vrijstelling van 25%.

Deze inkomsten moeten nu worden aangegeven in deel 2 van de aangifte.

Beveiliging woning

Wie in 2008 zijn huis heeft beveiligd tegen diefstal en/of brand mag via zijn belastingaangifte tot 50% van de uitgaven recupereren. Dit weliswaar met een maximum tot 170 euro per woning. Voor de investeringen in 2009 wordt dit bedrag opgetrokken tot 690 euro.

In te vullen in vak IX J.

Opvang

Als u kinderen van minder dan 12 jaar laat opvangen buiten de normale klastijden, dan zijn deze kosten nu ook aftrekbaar.

In te vullen in vak VII 4.

Giften

Wie een gift van minstens 30 euro heeft gedaan aan een erkende culturele instelling in de Europese Economische Ruimte mag die aftrekken.

In te vullen in vak VII.3.b.

Brandstofkosten

Wie kosten maakt om zijn inkomsten te kunnen verwerven - bijvoorbeeld om naar het werk te rijden - mag die kosten aftrekken. De fiscus rekent zelf uit hoeveel dit is. Maar wie met dit bedrag geen genoegen neemt, mag zijn eigen kosten bewijzen. Onder meer door het verbruik van de auto in rekening te brengen. Daarbij mogen volgende tarieven worden gebruikt: euro95 1,4561 euro per liter - super 1,4775 euro per liter - diesel 1,2523 euro per liter - en LPG 0,5623 euro per liter.

Fraudeurs

Nog een uitsmijter voor de kandidaat-fraudeurs. Als de fiscus kan bewijzen dat u vals heeft gespeeld, mag hij uw aangiften van de laatste zeven jaar opnieuw bovenhalen. Dat was tot nog toe maar vijf jaar.

Johan VAN GEYTE

MEEST RECENT