Crisis is mokerslag voor Afrika

Crisis is mokerslag voor Afrika

Crisis is mokerslag voor Afrika

Print
De internationale crisis heeft een serieuze knauw gegeven aan het traditionele Afrikaanse optimisme. Vandaag begon in Kaapstad een driedaagse bijeenkomst van het Wereld Economische Forum. Afrikaanse prominenten schetsen een bijzonder somber beeld van de economische toestand van het continent.

Het Africa Progress Panel vatte in een nieuw rapport de belangrijkste voorspellingen voor dit jaar samen, en die klinken beroerd:

- Volgens het Internationaal Monetair Fonds daalt de economische groei in zwart Afrika van 5,5 procent in 2008 tot 1,7 procent dit jaar.

- Nog volgens het IMF zullen er wereldwijd 53 miljoen mensen extra onder de armoedegrens van 2 dollar per dag duiken; het merendeel daarvan in Afrika en Zuid-Azië.

- Afrika zal volgens het Institute of International Finance bijzonder hard lijden onder de terugval van de internationale kapitaalstromen naar de ontwikkelingslanden; voor alle arme landen samen bedraagt dit terugval meer dan meer dan 750 miljard euro.

- De Wereldbank schat dat de landen van zwart-Afrika tegen eind dit jaar 50 miljard minder zullen verdienen door de terugval van hun export en de daling van de meeste grondstoffenprijzen

- Volgens de Bank zijn 43 van de 53 landen in Afrika erg kwetsbaar voor de gevolgen van de internationale crisis.

Grondstoffen

Volgens het rapport voelen landen die veel handel drijven en vooral landen die veel grondstoffen uitvoeren de crisis het hardst. Voorbeelden zijn Zambia – een belangrijke exporteur van koper – en Ivoorkust, dat onder meer katoen en fruit uitvoert. Dergelijke landen zullen het moeilijk krijgen om hun onderwijs en gezondheidszorg op hetzelfde peil te houden en kunnen ook te maken krijgen met onrust.

Volgens Annan wordt ontwikkelingshulp in deze omstandigheden nog belangrijker. De financiering door donorlanden kan andere geldstromen weer op gang te brengen en helpt ook om de hoogste noden te lenigen.

Bron: PD (IPS)

MEEST RECENT