Kruising R11-Eggestraat wordt veiliger

Kruising R11-Eggestraat wordt veiliger

Kruising R11-Eggestraat wordt veiliger

Mortsel - Het Vlaams gewest is gestart met de herinrichting van het eerste drukke kruispunt op de Krijgsbaan. Er zal vooral rekening worden gehouden met de veiligheid van zwakke weggebruikers.

Op het kruispunt van de Krijgsbaan (R11) en de Eggestraat gebeurden al meerdere ongevallen. De R11 is een gewestweg en valt dus onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

Daarom besliste het Vlaams gewest om enkele ingrepen uit te voeren die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers moeten verhogen. Het kruispunt wordt verkleind en overzichtelijker, wat vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers moet verhogen.

De ingrepen

> Er komen nieuwe fietspaden met een schrikstrook (veiligheidsstrook tussen fietspad en rijbaan).
> Voor het verkeer komende uit de richting Borsbeek-Wommelgem komt er een afslagstrook naar de parking tussen de Eggestraat en het kruispunt met de Antwerpsestraat.
> Ter hoogte van Grotenhof komt er een middengeleider, zodat links afslaan onmogelijk wordt.

De verschillende fases

Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, zal er in verschillende fases gewerkt worden.

> Eerst wordt het gedeelte van de Eggestraat naar de Hendrik Consciencelaan (richting Agfa-Gevaert) afgewerkt. Die fase zal duren tot na het bouwverlof.
> Daarna wordt er gewerkt op het gedeelte tussen de Eggestraat en Antwerpsestraat.
> In een laatste fase wordt de mid- dengeleider ter hoogte van Grotenhof aangelegd en komt er een nieuwe toplaag op de rijbaan.

De omleidingen

Om de ontsluiting van de wijk Dieseghem en Ten Dorpe te garanderen, werden, in overleg met het stadsbestuur, volgende omleidingen voorzien:

> Auto’s die uit de H. Consciencelaan richting R11 komen, worden verplicht richting Borsbeek af te slaan.
> Verkeer dat de Dieseghemwijk en Ten Dorpe wil inrijden, kan dat via de Antwerpsestraat.
> Fietsers mogen de Eggestraat in beide richtingen inrijden.
> Op het kruispunt R11-Eggestraat komen tijdelijke verkeerslichten die de nieuwe situatie in goede banen moeten leiden.

Marc DE SWERT

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio