Aandeelhouder gaat vakbondsman te lijf bij Punch Graphix

Aandeelhouder gaat vakbondsman te lijf bij Punch Graphix

Aandeelhouder gaat vakbondsman te lijf bij Punch Graphix

Print
"Hoofdaandeelhouder Guido Dumarey (foto) van Punch Graphix ging woensdagmorgen door het lint. Tijdens een 'gesprek' sloeg hij een vakbondsverantwoordelijke tegen de grond en schopte hem nadien", vertelt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van LBC-NVK. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op.

De aandeelhouder had dinsdag tijdens een personeelsvergadering over een reorganisatie geopperd dat het personeel de volgende ochtend niet welkom was in het bedrijf. Het personeel wilde echter wel aan de slag gaan.

Eenzijdig

"Het is uiteraard niet aan een aandeelhouder om contractuele verbintenissen eenzijdig als niet meer bestaand te beschouwen. Het personeel was niet in staking, integendeel."

"De personeelsleden wilden expliciet hun werk uitvoeren, maar dat werd ook al als een daad van weerspannigheid beschouwd. Het spreekt voor zich dat dergelijk gewelddadig gedrag elk sereen sociaal overleg over de reorganisatie ernstig hypothekeert." De directie heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het incident. Punch weigert echter commentaar te geven.

"LBC-NVK veroordeelt deze feiten en zal de nodige stappen zetten om de aandeelhouder en het bedrijf onze afkeuring te laten blijken. Maar we dringen er als vakbond ook bij de werkgeversorganisaties VBO en UNIZO op aan dit incident duidelijk en ondubbelzinnig te veroordelen", aldus Ferre Wyckmans.

UNIZO

VBO en UNIZO hebben in het verleden al herhaaldelijk vakbondsacties en stakingen veroordeeld, zelfs zonder dat ze met geweldpleging gepaard gaan. Het zou volgens LBC-NVK de werkgeversorganisaties sieren als ze nu in even scherpe bewoordingen deze daad van fysieke agressie veroordelen.

"We zijn aan het bekijken of en op welke manier wij zullen reageren", luidt het bij Thomas Compernolle, woordvoerder van UNIZO. Of de zelfstandigenorganisatie geweld tegen een vakbondssecretaris afkeurt? "We zijn aan het bekijken of en op welke manier wij zullen reageren", luidt het opnieuw droogjes.

Bij Punch Graphix staan 25 jobs van 21 bedienden en 4 arbeiders op de tocht.

MEEST RECENT